Dvojezubci (Lagomorpha)

Zec obični (Lepus europaeus Pall.)

Red Lagomorpha, porodica Leporidae (Zečevi)


Duljina/visina (cm): 60/25
Masa (kg): 3,5‒4
Autohtonost: da
Bređost (dana): 42‒44
Broj mladi: 2‒4
Boja dlake: žuto-smeđa
Broj zubi: 28
Stanište: livade, polja, šume
Starost (godine): 10‒12
Vrijeme lovidbe: od 1. listopada do 15. siječnja

Kunić divlji (Oryctolagus cuniculus L.)

Red Lagomorpha, porodica Leporidae (Zečevi)

Duljina/visina (cm): 40/20
Masa (kg): 1,5‒3
Boja dlake: sivo-smeđa
Autohtonost: da
Bređost (dana): 28‒31
Broj mladi: 5‒12
Broj zubi: 28
Stanište: vrtovi, parkovi, branjevine
Starost (godine): 8‒10
Vrijeme lovidbe: cijelu godinu

Puh veliki (Glis glis L.)

Red Rodentia, porodica Myoxidae (Puhovi)

Vrsta: Puh veliki (Glis glis L.)
Duljina/visina (cm): 20/8
Masa (kg): 0,1‒0,2
Autohtonost: da
Bređost (dana): 30‒32
Broj mladi: 3‒4
Boja dlake: siva, odozdo bijela, tamni prsten oko oka
Broj zubi: 20
Stanište: bjelogorična šuma, parkovi, voćnjaci
Starost (godine): 9
Vrijeme lovidbe: od 1. listopada do 30. studenog