Ptice (Aves)

Fazan ili gnjetovi (Phasianus sp. L.)

Red Galliformes, porodica Phasianidae

Vrsta: Fazan ili gnjetlovi (Phasianus sp. L.)
Duljina M/Ž (cm): 89/64
Gnijezdo: udubljenje u tlu, od travki, lišća i perja
Gniježđenje: od svibnja do lipnja
Jaja (komada): 10‒12
Prehrana: sjemenje, dijelovi biljaka, bobice, kukci, crvolike životinje, puževi, mali kralješnjaci
Stanište: polja i rubovi šuma obrasli grmljem
Sjedi na jajima (dana): 24‒25
Vrijeme lovidbe: od 16. rujna do 31. siječnja

Jarebica kamenjarka, grivna (Alectoris graeca Meissn.)

Red Galliformes, porodica Tetraonidae

Duljina (cm): 34
Gnijezdo: od trave, mahovine, zeljastog bilja, od perja pravi gnijezdo u udubljenju tla
Gniježđenje: od svibnja do lipnja
Jaja (komada): 8‒12
Prehrana: sjemenje, lisni izbojci, bobice, kukci, pauci...
Stanište: suhi, stjenoviti predjeli s malo vegetacije
Sjedi na jajima (dana): 24‒26
Vrijeme lovidbe: od 1. listopada do 15. siječnja

Jarebica kamenjarka, čukara (Alectoris chucar Gray)

Red Galliformes, porodica Tetraonidae

Duljina (cm): 34
Gnijezdo: od trave, mahovine, zeljastog bilja, od perja pravi gnijezdo u udubljenju tla
Gniježđenje: od svibnja do lipnja
Jaja (komada): 8‒12
Prehrana: sjemenje, lisni izbojci, bobice, kukci, pauci...
Stanište: suhi, stjenoviti predjeli s malo vegetacije
Sjedi na jajima (dana): 24‒26
Vrijeme lovidbe: od 1. listopada do 15. siječnja

Trčka skvržulja (Perdix perdix L.)

Red Galliformes, porodica Phasianidae

Duljina (cm): 30
Gnijezdo: udubljenje u tlu, od trave i perja
Gniježđenje: svibanj
Jaja (komada): 10‒20
Prehrana: sjemenje, pupoljci i kukci
Stanište: polja, livade, tlo bez raslinja
Sjedi na jajima (dana): 23‒24
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. prosinca

Prepelica pućpura (Coturnix coturnix L.)

Red Galliformes, porodica Phasianidae

Vrsta: Prepelica pućpura (Coturnix coturnix L.)
Duljina (cm): 18
Gnijezdo: udubljenje u tlu, skriveno u travi i korovu
Gniježđenje: lipanj
Jaja (komada): 7‒14
Prehrana: lisni i cvjetni pupoljci, sjemenje, kukci i sitne ličinke
Stanište: ravnice s livadama i polja
Sjedi na jajima (dana): 17
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 14. studenog

Prepelica virdžiniska (Coturnix virginiana L.)

Red Galliformes, porodica Phasianidae

Duljina (cm): 20‒25
Gnijezdo: udubljenje u tlu, skriveno u travi i šikari
Gniježđenje: visoka trava ili šikara
Jaja (komada): 18‒24
Prehrana: lisnati i cvjetni pupovi, sjemenke, mahovina, lišajevi, jelove iglice, kukci, ličinke...
Stanište:
šljunkoviti obronci iznad šuma
Sjedi na jajima (dana): 23
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 31. siječnja

Šljuka bena (Scolopax rusticola L.)

Red Charadriidae, porodica Scolopacidae

Duljina (cm): 34
Gnijezdo: obloženo lišćem i mahovinom, nalazi se ispod paprati i grmlja
Gniježđenje: od ožujka do lipnja
Jaja (komada): 4
Prehrana: crvolike životinje i kukci
Stanište: bjelogorične i mješovite šume
Sjedi na jajima (dana): 20‒30
Vrijeme lovidbe: od 1. listopada do 28./29. veljače

Šljuka kokošica (Gallinago gallinago L.)

Red Charadriidae, porodica Scolopacidae

Duljina (cm): 27
Gnijezdo: obloženo suhim travkama i lišćem, na tlu među travom i zeljastim biljem
Gniježđenje: od travnja do svibnja
Jaja (komada): 4‒5
Prehrana: ličinke kukaca, crvolike životinje, puževi, sjemenke, mladice...
Stanište: tresetišta, močvare, livade, močvarne obale rijeka i jezera
Sjedi na jajima (dana): 19‒21
Vrijeme lovidbe: od 16. listopada do 31. siječnja

Golub Grivnjaš (Columba palumbus L.)

Red Columbiformes, porodica Columbidae

Duljina (cm): 40
Gnijezdo: od suhih grančica, gradi na drveću, u šipražju i na dijelovima zgrada
Gniježđenje: od travnja do rujna
Jaja (komada): 2
Prehrana: sjemenke, bobice, biljni izdanci, crvolike životinje, puževi...
Stanište: šume, parkovi, vrtovi, polja, zadržava se i u naseljima
Sjedi na jajima (dana): 15‒17
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 31. siječnja

Golub pećinar (divlji) (Columba livia Gmelin)

Red Columbiformes, porodica Columbidae

Duljina (cm): 33
Gnijezdo: od biljnih stabljika, suhe trave, slame, u pukotinama stijena i u zgradama
Gniježđenje: od ožujka do rujna
Jaja (komada): 1‒2
Prehrana: sjemenke, suhi plodovi...
Stanište: stjenoviti krajevi na granici travnih ravnica
Sjedi na jajima (dana): 17‒18
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 31. siječnja

Guska glogovnjača (Anser fabalis Latham.)

Red Anseriformes, porodica Anatidae


Duljina (cm): 89
Gnijezdo: na tlu, na obali blizu vode ili na malim otocima; u tundri je skriveno u šljunku ili pod stijenama
Gniježđenje:lipanj
Jaja (komada): 5‒6
Prehrana: biljke, sjemenje, vodene životinje...
Stanište: močvarni ribnjaci i jezera s obiljem trave na obalama
Sjedi na jajima (dana): 28‒29
Vrijeme lovidbe: od 1. studenog do 31. siječnja

Patka gluhara (Anas platyrhynchos L.)

Red Anseriformes, porodica Anatidae

Duljina (cm): 58
Gnijezdo: gnijezdo je na tlu uz obalu, u zaklonu od grmlja i panjeva
Gniježđenje: od ožujka do travnja
Jaja (komada): 9‒13
Prehrana: biljna hrana, vodeni kukci, žabe i ribe...
Stanište: jezera, bare, jarci s vodom i gustim obalnim raslinjem, jezerca u parkovima

Sjedi na jajima (dana): 22‒26
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Patka glavata (Aythya ferina L.)

Red Anseriformes, porodica Anatidae

Duljina (cm): 46
Gnijezdo: od biljnih dijelova, obloženo paperjem, gradi u šašu tik uz vodu
Gniježđenje: svibanj
Jaja (komada): 8‒11
Prehrana: vodeno bilje, kukci, crvolike životinje, puževi, riblji i žablji mrijest...
Stanište: plitke bare, jezera s obiljem vodenog bilja i gustim obalnim raslinjem

Sjedi na jajima (dana): 23‒24
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Patka krunasta (Aythya fuligula L.)

Red Anseriformes, porodica Anatidae

Duljina (cm): 43
Gnijezdo: od trave i lišća, obloženo paperjem, na tlu blizu vode, zaštićeno visokom travom
Gniježđenje: od ožujka do travnja
Jaja (komada): 8‒12
Prehrana: životinje, manje bilje...
Stanište: plitke bare, jezera s vodenim biljem i obalnim raslinjem
Sjedi na jajima (dana): 25‒26
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Patka pupčanica (Anas querquedula L.)


Red Anseriformes, porodica Anatidae

Duljina (cm): 38
Gnijezdo: na suhom tlu zaklonjeno visokom travom i drugim zeljastim biljkama
Gniježđenje: od svibnja do srpnja
Jaja (komada): 8‒11
Prehrana: biljna, vodeni kukci, ribe, žabe, mekušci, crvolike životinje...
Stanište: bare, jarci s gustim vodenim raslinjem
Sjedi na jajima (dana): 21‒23
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Patka kržulja (Anas crecca L.)

Red Anseriformes, porodica Anatidae

Duljina (cm): 36
Gnijezdo: gnijezdo gradi na suhom tlu, zaklonjeno grmljem i trskom, često dosta udaljeno od vode
Gniježđenje: od svibnja do lipnja
Jaja (komada): 8‒10
Prehrana: biljna, vodeni kukci, ribe, žabe, mekušci, crvolike životinje...
Stanište: male vode s gustim obalnim raslinjem
Sjedi na jajima (dana):23
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Liska crna (Fulica atra L.)

Red Ciconiiformes, porodica Rallidae

Duljina (cm): 38
Gnijezdo: na obalama, između trske i rogoza
Gniježđenje: od ožujka do lipnja
Jaja (komada): 4‒10
Prehrana:vodeno bilje, kukci, puževi, školjke, mlade ribe...
Stanište: jezera i bare okružene rogozom
Sjedi na jajima (dana): 21‒24
Vrijeme lovidbe: od 1. rujna do 31. siječnja

Vrana siva (Corvus corone cornix L.)

Duljina (cm): 51
Gnijezdo: na drveću ili na zgradama
Gniježđenje: od travnja do svibnja
Jaja (komada): 4‒6 jaja
Prehrana: žir, bukvica, sjemenke smreke, crvi, ličinke, puževi, miševi, ljudski otpadci...
Stanište: parkovi, vrtovi, miješane šume
Sjedi na jajima (dana):16‒18
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 28./29. veljače

Vrana gačac ( Corvus frugilegus L.)

Duljina (cm): 45
Gnijezdo: poljski šumarci, gnijezdo od šiblja, obloženo travom, mahovinom i dlakom, pravi na visokom drveću
Gniježđenje: od ožujka do travnja
Jaja (komada): 4‒5
Prehrana: gliste, kukci, miševi, strvine, sjemenke...
Stanište: pašnjaci, polja s pojedinačnim stablima
Sjedi na jajima (dana): 16‒20
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 28./29. veljače

Čavka zlogodnjača ( Coloeus monedula L.)

Duljina (cm): 33
Gnijezdo: u šupljim stablima i rupama visokih građevina
Jaja (komada): 4‒5
Prehrana: kukci, crvi, pužići, ličinke, miševi, strvine, žitarice...
Stanište: gajevi s livadama, svijetle šume, ruševine...
Sjedi na jajima (dana): 16‒19
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 28./29. veljače

Svraka ( Pica pica L.)

Duljina (cm): 46
Gniježđenje: od ožujka do travnja
Jaja (komada): 6‒7
Prehrana: kukci, crvi, pužići, ličinke, miševi, strvine, žitarice...
Stanište: vrtovi u naseljima, polja s grmljem i po¬jedinačnim drvećem, parkovi
Sjedi na jajima (dana): 17‒18
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 28./29. veljače

Šojka kreštalica ( Garrulus glandarius L.)

Duljina (cm): 34
Gnijezdo: gnijezdo od šiblja pravi na drveću, obloženo slamkama i vlaknima korijenja
Gniježđenje: od travnja do svibnja
Jaja (komada): 5‒6
Prehrana: sjemenje, miševi, gusjenice, crvi...
Stanište: miješane šume s gustim šibljem, parkovi, vrtovi
Sjedi na jajima (dana): 16‒18
Vrijeme lovidbe: od 1. kolovoza do 28./29. veljače