Federacija europskih lovačkih organizacija, u originalnom nazivu Federation des Associations de Chasseurs de la C. E. E., osnovana je 1970. godine i ima sjedište u Bruxellesu u Belgiji. FACE - kao udruženje lovaca bavi se predstavljanjem i borbom za kolektivni interes svojih članova na europskom i internacionalnom stupnju.
FACE - kao nevladina organizacija za zaštitu promovira lov u skladu s principima sustavnog korištenja prirodnih resursa za zaštitu prirode i upravljanje prirodom, zaštitu staništa te bio-područja kao sredstva ruralnog razvoja. FACE 2004. godine broji 36 europske zemlje koje su ujedno punopravne članice: Albanija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Srbija, Crna Gora, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Velika Britanija.

FACE je neprofitna, nevladina, internacionalna udruga sa sjedištem u Bruxellesu, osnovana 1977. godine te predstavlja interese sedam milijuna europskih lovaca putem njihovih članova i predstavnika. Sekretarijat FACE-a sa sjedištem u Bruxellesu odgovoran je za svakodnevni menadžment za koordinaciju aktivnosti, projekte i programe te pripremu i usvajanje zakona koje je donijelo Vijeće i Generalna skupština čiji je trenutni predsjednik Gilbert de Turckheim iz Francuske, a glavni tajnik Angus Middleton.

www.face.eu