Dostava trofeja na verifikaciju CIC komisiji do 30. lipnja

Pozivaju se lovoovlaštenici i lovci koji su stekli kapitalni trofej divljači u lovnoj 2017/2018. godini u zlatnoj medalji, koji je ocijenila komisija za ocjenjivanje trofeja divljači lovoovlaštenika, a koji žele da je ocijeni Stalno nacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a pri HLS-u i ad hoc komisija CIC-a, da ih dostave u Hrvatski lovački savez uz priloženu kopiju trofejnog lista.

Prikupljanje kapitalnih trofeja divljači traje do 30. lipnja 2018. godine. Trofej je potrebno dostaviti na adresu Hrvatskog lovačkog saveza, Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb. Detaljne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 01/4834-560, upitom poslanim putem telefaks-uređaja na: 01/4834-559 ili putem e-maila: hls@hls.t-com.hr