Hrvatska ima nova tri nacionalna prvaka i 26 međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja

U Podgariću je 25. siječnja održana ocjena trofeja koje je CIC (međunarodni savjet za lovstvo i zaštitu divljači) nacionalna komisija za ocjenu trofeja i izložbe pri HLS-u ocijenila i predložila za verifikaciju CIC-u za nacionalne prvake. Na ocjeni međunarodnim stručnjacima Višim ocjenjivačima trofeja CIC-a Dušanu Krajniaku iz Slovačke, Norbertu Bleieru iz Mađarske i Gregoru Bolčini iz Slovenije predani su trofeji rogovlja jelena običnog, lubanje čaglja i lisice, rogova jelena lopatara te rogovi divokoze.

Novi nacionalni prvak u trofeji rogovlja jelena običnog ocijenjen je s 265,24 CIC točke što je za 3,43 CIC točke bolja ocjena od dosadašnjeg nacionalnog prvaka kojeg je stekao Ivica Todorić 2003. godine u lovištu Garjevica. Novog nacionalnog prvaka stekao 2018. je godine lovac Hubert Kišpal u lovištu XIV/20 „Podravlje“.

Novi nacionalni prvak u trofeji lubanje čaglja postao je trofej ocijenjen s 28,76 CIC točaka. Trofej je stekao lovac Krešimir Bačić iz Baranjskog Petrovog Sela 2013. godine. Dosadašnji nacionalni prvak u lubanji čaglja bio je trofej S. Brkića stečen 2011. godine stečen u lovištu Svilaj i ocijenjen s 27,96 CIC točaka.

Hrvatska ima novog nacionalnog prvaka i u lubanji lisice. Trofej novog nacionalnog prvaka stekao je prošle, 2018. godine, Nebojša Marinović iz Valpova. Trofej je stekao u lovištu Lovačke udruge „Prepelica“ Šag Nard. Trofej lubanje lisice ocijenjen je s 26,32 CIC točke. Dosadašnji nacionalni prvak ocijenjen je s 25,81 CIC točaka, a stekao ga je 2013. godine lovac Josip Džanko u lovištu Družac-Bosiljevo.

Međunarodna komisija za ocjenu trofeja ocijenila je i trofej rogovlja jelena lopatara koji je stekao lovac Willy Vandervelpen u lovištu Hrvatskih šuma Kunjevci. Trofej je ocijenjen s  212,10 CIC točaka i samo je za 0,34 CIC točke slabije ocijenjen od nacionalnog prvaka. Nacionalni prvak ostao je nadalje trofej rogovlja jelena lopatara koji je 2004. godine u lovištu Garjevica stekao lovac ivica Todorić, a koji je ocijenjen s 212,34 CIC točke.

Na ocjeni su bili i rogovi divokoze/divojarca. Trofej koji je stekao Vice Bralić iz Šibenika u lovištu IX/28 „Crna Duliba“ u studenom 2017. godine ocijenjen je s 119,88 CIC točaka. Nacionalni prvak koji je stekao D. Vrhovnik 2007. godine u lovištu Sv. Juraj-Senj ocijenjen s 120,13 CIC točaka ostaje tako na prvom mjestu ljestvice nacionalnih trofeja rogova divokoze/divojarca. I u ovom slučaju razlika do nacionalnog prvaka je mala i iznosi 0,25 CIC točaka.

Nove nacionalne prvake čeka još konačna odluka o proglašenju CIC povjerenstva u njihovom sjedištu u Budimpešti nakon čega slijedi službena dodjela diploma CIC-a.

U subotu je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak uručio trofejne listove CIC-a vlasnicima trofeja novih nacionalnih prvaka te ocijenjenih trofeja kojima je tek nešto malo CIC točaka nedostajalo da to postanu.

 

U subotu je započela i izobrazba za licencu međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja pri CIC-u. izobrazbu su vodili viši ocjenjivački trofeja CIC-a koji su ocijenili i nacionalne prvake pod vodstvom dr. Kristófa Heckera iz centrale Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divljači koji svoje sjedište ima u Budimpešti. Na polaganje licence prijavilo se naših 26 eminentnih stručnjaka ocjenjivača trofeja kako bi postali međunarodno priznati ocjenjivači trofeja. Izobrazba je osim predavanja sadržavala praktične radionice ali i evaluacijske testove s primjenom praktičnog znanja kroz ocjenu po dva trofeja jedne vrste divljači koja se ocjenjuje u Hrvatskoj. Izobrazba je završena u nedjelju dodjelom certifikata s licencama. Organizacijom ove izobrazbe Hrvatski lovački savez koji predstavlja Hrvatsko lovstvo Republika Hrvatska dobila je 26 priznatih međunarodnih ocjenjivača trofeja koji su stavljeni na listu CIC-a.