Jednoglasna odluka zastupnika Skupštine Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak predsjednik u šestom mandatu

U Podgariću je 5. svibnja 2018. godine održana Izborna skupština Hrvatskog lovačkog saveza na kojoj su zastupnici ispisali povijest izborom aktualnog predsjednika Đure Dečaka na šesti mandat.  Zastupnici iz svih lovačkih saveza županija jednoglasno  su podržali prijedlog svih regija za izbor aktualnog predsjednika na novi mandat. Izbor je pozdravljen burnim pljeskom. Skupštinu je vodilo radno predsjedništvo u sastavu Branko Radić, Božidar Terzić u svojstvu predsjednika, Graciano Prekalj, Matko Knežić i Miroslav Čačija. Izabrana su i ostala radna tijela Skupštine te je tako Povjerenstvo za verifikaciju u sastavu Mile Ugarković, Željko Vugrić i Krešimir Bošnjak ustvrdilo kako su na skupštini nazočna 62 od 63 zastupnika. U Izborno-kandidacijsko povjerenstvo izabrani su Ivan Kutnjak, Damir Perić, Marinko Linić, Mirko Bošnjak i Vlado Kireta. Povjerenstvo za zaključke izabrano je u sastavu Josip Malnar, Nevenko Jakopović i Branko Bertelović. Zapisničarke sjednice Izborne skupštine bile su Jadranka Leban i Jasenka Markota, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ivan Krupec i Ivica Halapir. Sva izvješća, koja su zastupnici primili u pisanom obliku jednoglasno su prihvaćena. Hrvatski lovački savez i ovu godinu završio je s pozitivnim poslovanjem te je prihvaćeno financijsko izvješće. Kao što su  prihvaćena izvješća prihvaćeni su i planovi za naredno razdoblje.

Uz izbor Predsjednika vezan je i izbor članova tijela Hrvatskog lovačkog saveza. Prema prijedlogu članica regija za dopredsjednika iz Istočne regije izabran je Zlatko Stolnik, Južne regije Mladen Balić, a za izbor u preostale tri regije pristupilo se po prvi puta izboru obzirom na sastancima unutar predstavnika regije nije donesen konačni zaključak. U Središnjoj regiji kandidaturu su istaknuli Vinko Pavlić i Marinko Šebećić koji je netom prije početka tajnog glasovanja odustao od kandidature te je tako Vinko Pavlić postao dopredsjednik. U Sjevernoj regiji kandidaturu za dopredsjednika istaknuli su Ljubomir Grgec, Miroslav Čačija i Nevenko Jakopović. Kandidati za dopredsjednika za Zapadnu regiju bili su Josip Malnar i Graciano Prekalj. Tajnim glasovanje svih nazočnih zastupnika Skupštine dopredsjednik za Sjevernu regiju s 37 osvojenih glasova postao je Ljubomir Grgec, dok je Nevenko Jakopović osvojio 17, a Miroslav Čačija 7 glasova zastupnika. Dopredsjednik Zapadne regije s osvojenih 49 glasova postao je Graciano Prekalj, dok je Josip Malnar osvojio 12 glasova zastupnika. Izabrani su i članovi Nadzornog odbora Josip Župarić, Mile Ugarković, Branko Radić, Krunoslav Arač i Jurica Kapović. Članovi Stegovnog suda su Stjepan Voščak, Branko Golojka, Ivan Uđbinac, Ivica Pućko i Mile Čirjak. Članovi Arbitražnog suda su Denis Milošević, Mladen Belušić, Antun Podoreški, Zlatko Sinković i Toni Matas.  Pod desetom točkom dnevnog reda potvrđeni su mandati članovima Izvršnog odbora Skupštine Hrvatskog lovačkog saveza. Ispred  Lovačkog saveza Zagrebačke županije u Izvršnom odboru je Marinko Šebečić, ispred Lovačkog saveza Krapinsko-zagorske županije Ivica Halapir. Lovački savez Sisačko-moslavačke u Izvršnom odboru predstavljat će Vlado Kireta, Lovački savez Karlovačke županije Vinko Pavlić, lovački savez Varaždinske županije Ivan Kutnjak, a Lovački savez Zadarske županije Damir Perić. U Izvršni odbor potvrđen je ispred Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije Zlatko Stolnik, ispred Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Nediljko Dujić, ispred Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Mirko Bošnjak, a ispred Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije Nevenko Jakopović. U Izvršnom je odboru ispred Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije Miroslav Čačije, ispred Lovačkog saveza Ličko-senjske županije Milan Svetić, ispred Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Miroslav Buneta, a ispred Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Branko Bertelović. Graciano Prekalj član je Izvršnog odbora ispred lovačkog saveza Istarske županije, Matko Knežić ispred Lovačkog saveza Dubrovačko-neretvanske, Ljubomir Grgec ispred Lovačkog saveza Međimurske županije, Ivan Krupec ispred Lovačkog saveza Grada Zagreba, Josip Malnar ispred Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije, Mato Grgić ispred Lovačkog saveza Brodsko-posavske županije i Mladen Balić ispred Lovačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije.

Na Skupštini se raspravljalo prvenstveno o rješavanju pitanja šteta od naleta vozila na divljač za čije odštete sudovi terete lovačka društva. Predsjednik Dečak upoznao je sve zastupnike s onime što je do sada dogovoreno te samim uvjetima osiguranja kao i nužnošću davanja suglasnosti Državnih tijela i Vlade kako bi se i sam ugovor potpisao.

U prigodi Izborne skupštine Hrvatskog lovačkog saveza članovima koji su na njoj nazočili za uspomenu je darovana knjiga Hrvatsko lovstvo. Knjiga je izdana u ograničenom broju primjeraka, a idejno je realizirana kao elaboracija prijedloga za upis hrvatskog lovstva kao nematerijalnog kulturnog dobra u registar kulturnih dobara republike Hrvatske.

I.S.