LOVOOVLAŠTENICI!

ETD OBRAZAC (excel)

ETD OBRAZAC (word)

Temeljem članka 70., Zakona o lovstvu (NN 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/14, 41/16, 67/16) i članka 5. Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izviješću o ocijenjenim trofejima (NN 92/2008), ovlaštenik prava lova dužan je do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju trofeja divljači za prethodnu lovnu godinu na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

Radi brže i jednostavnije dostave i obrade ETD obrazaca, omogućava se lovoovlašteniku  da zakonsku obvezu obavi elektronskim putem na način da se preko web stranice Hrvatskog lovačkog saveza (www.hls.com.hr) preuzme obrazac (ETD) te isti ispuni u digitalnom obliku i povratno pošalje na mail: marinko.sebecic@hls.t-com.hr

 

Marinko Šebečić