Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj

Priopćenje

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj

Za sprječavanje štete od divljači 2 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za sprječavanje štete od divljači u lovištima. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2021. godinu iznosi 2.000.000,00 kuna.

Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna. Novčana sredstva namijenjena su isključivo za podmirenje troškova kupnje zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža).

Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje imaju valjani ugovor o korištenju prava lova na temelju Zakona o lovstvu – lovoovlaštenici i fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija.

Prijavitelj poljoprivrednik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave, a prijavitelj lovoovlaštenik ima pravo na podnošenje i odobravanje jedne prijave po lovištu. Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje.

Natječaj je otvoren do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 20. prosinca 2021. godine.

Natječaj je dostupan na poveznici:  chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fpoljoprivreda.gov.hr%2FUserDocsImages%2Fdokumenti%2Fpristup_
info%2Fjavni%2520pozivi%2FJavni%2520poziv_steta_od_divljaci%2FTekst%2520Natje%25C4%258
Daja.pdf&clen=235177&chunk=true

Ili u pdf obliku u sklopu ove objave