NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU LIFE WILD WOLF

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK NA PROJEKTU LIFE WILD WOLF

1 izvršitelj/ica na 40% radnog vremena (16 h/tjedan) na određeno vrijeme od 56 mjeseci trajanja projekta

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski studij iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti;
  • najmanje 5 godina radnog iskustva vezano uz upravljanje i/ili sudjelovanje na najmanje 2 projekta iz LIFE programa; sudjelovanje u vođenju financija za LIFE projekte; iskustvo u komunikaciji s dionicima različitih sektora.
  • Iskustvo međunarodne suradnje;
  • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, Excel, PowerPoint);
  • visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju.

Uz prijavu na natječaj pristupnici prilažu životopis, neovjerene preslike diplome i drugih dokumenata kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 Rok prijave: 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskog lovačkog saveza.

Kandidate/kandidatkinje koji su ispunili sve tražene uvjete iz natječaja za radno mjesto stručnog suradnika  na LIFE projektu i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju bit će pozvani na razgovor.

Prijave se podnose isključivo u elektroničkom obliku sa naslovom „ZA NATJEČAJ“ na e-mail adresu: hls@hls.com.hr