Nevenku Jakopoviću još jedan mandat predsjednika

Lovački savez Koprivničko-križevačke županije održao je svoju izbornu skupštinu 16. ožujka u prostorijama restorana „Lovačka kuća“ KTC u Sokolovcu. Skupštini je nazočilo svih 47 zastupnika koliko broji skupština sastavljena od članova društava koji djeluju u Lovnom uredu Đurđevac, Koprivnica i Križevci. Skupštini su se u svojstvu gostiju odazvali Marijan Štimac i Snježana Babok-Grgić iz Koprivničko-križevačke županije, načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj, predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak i Ivica Budor, tajnik te prof.dr.sc. Krešimir Krapinec. Skupštinu je otvorio aktualni predsjednik Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije Nevenko Jakopović. Uz diskusiju izabrana su radna tijela Skupštine koju je uspješno vodio Zlatko Pavlić, predsjednik radnog predsjedništva. Okupljenima je dobrodošlicu zaželio Ivan Katavić vlasnik restorana „Lovačka kuća“ i lovozakupnik lovišta u kojem je kuća izgrađena. Dobrodošlicu je zaželio i načelnik Općine Vlado Bakšaj. Uz pozdrave prisutnima nazočnima se obratio Marijan Štimac koji je naglasio dobru suradnju županije i lovačkog saveza. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Đuro Dečak uz želju za uspješnom skupštinom nazočnima se obratio s iznošenjem novih činjenica vezanih uz nastojanja da se riješi problem odgovornosti za nalet vozila na divljač koja prijeti gašenjem sada već preko dvjesto lovačkih udruga. Iako je jedino rješenje zakonodavno za to bi trebale proći još barem četiri godine, a  koje nemamo, a sve iz razloga kako bi se usuglasila četiri zakona vezana uz ovo pitanje tako da se pristupilo „vatrogasnoj“ mjeri koja bi trebala omogućiti osiguranje svih lovačkih udruga po povoljnim cijenama i tako bi se skinula i odgovornost s lovačkih udruga u vremenu dok se novi zakoni ne donesu. Za fond koji je planiran za osiguranje značajna sredstva ponudilo je Ministarstvo poljoprivrede, a za preostali dio trebalo bi sudjelovanje Ministarstva prometa i infrastrukture čiji se odgovor očekuje te samih lovoovlaštenika, ali i lokalne samouprave. Ova mjera mora biti donesena prije početka nove lovne godine kako bi se sačuvalo lovačke udruge ali i omogućilo stavljanje novog Zakona o lovstvu u redovnu proceduru. Predsjednik Dečak najavio je, uz sve dosadašnje sastanke i poslane obavijesti, sazivanje tijela odlučivanja, nakon stizanja konkretnih rezultata pregovora, u narednom periodu kako bi sagledala ponudu i donijela odluku.

U nastavljenoj sjednici iznesena su izvješća koja su praćena dugotrajnom raspravom, a koja su na kraju usvojena većinom glasova nazočnih zastupnika. Lovački savez Koprivničko-križevačke županije u proteklom je razdoblju prošao nekoliko bitnih promjena među kojima je i formiranje novih lovišta od prethodno ustrojenih, a kojima je lovozakupnik bio Lovački savez, a iz čega je uslijedio i niz problema vezanih za potraživanja glede tužbi za nalete vozila na divljač. Ustanovljena su nova lovišta za koja su izrađene i lovnogospodarske osnove, a kojima sada gospodare pravne osobe u vidu lovačkih društava. Na ovaj način svaki lovoovlaštenik preuzeo je odgovornost i obvezu ali i stekao mogućnost stjecanja prava koja proizlaze iz pravne osobnosti, a jedna od njih je i kandidiranje na sredstva za razvoj lovstva iz fonda pri Hrvatskom lovačkom savezu.

U izbornom dijelu skupštine istaknuta je kandidatura dosadašnjeg predsjednika Nevenka Jakopovića od strane Lovnog ureda Đurđevac i Koprivnica, a Milan Podhraški predložio je za kandidata Slavka Frankola koji je kandidaturu prihvatio. Tajnim glasovanjem s 28 glasova pobijedio je Nevenko Jakopović dok je Slavko Frankol dobio 19 glasova zastupnika. U daljnjem tijeku Skupštine izabrana su i tijela upravljanja čiji su članovi na kraju izbora i predstavljeni. Na samom kraju skupštine većinom glasova zastupnika osnovana je i Lovačka udruga „Panonija“.

IS

Više u Lovačkom vjesniku 3/2018