Novi broj magazina Dobre kobi za mjesec lipanj

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese u 2018. godini iznosi 200,00 kuna.

Pretplatu možete produžiti uplatom na broj računa Hrvatskog lovačkog saveza (Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10000 Zagreb; OIB:28817560444; Broj računa: HR8423400091100010145;

Svrha uplate: Pretplata na Dobru kob u 2018. godini.

Ukoliko postajete novi pretplatnik možete preuzeti narudžbenicu i ispunjenu dostaviti u Hrvatski lovački savez, odnosno e-mailom ili faksom dostaviti dostaviti svoje podatke.

Za sve informacije možete se obratiti na adresu Hrvatskog lovačkog saveza putem telefona: 01/4834560, faksom na broj: 01/4834557, ili e-mailom: hls@hls.t-com.