OBAVIJEST

S obzirom na to da postoji znatno povećan rizik od prijenosa bolesti COVID-19, sukladno odlukama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hrvatski lovački savez neće raditi do daljnjega kako bi se smanjila mogućnost širenja bolesti.
Molimo vas da pratite obavijesti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i pridržavate se danih uputa, a sukladno donesenim mjerama i Hrvatski lovački savez će sa svojim radom početi čim će to biti moguće. Donošenju ovakve odluke pridonio je i snažni potres u Zagrebu koji je izazvao brojna oštećenja koja su vidljiva i na zgradi Hrvatskog lovačkog saveza. Još jednom apeliramo na sve lovkinje i lovce da se drže preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz borbu protiv bolesti COVID-19 i provode odluke koje u ovoj situaciji mogu spasiti brojne živote.

Zahvaljujemo na razumijevanju!