Obavijest lovoovlaštenicima

Obavijest lovoovlaštenicima: Brža obrada i dostava ETD obrazaca

Temeljem članka 71., Zakona o lovstvu (NN 99/18) i Pravilnika o načinu ocjenjivanja trofeja divljači, obrascu trofejnog lista, vođenju evidencije o trofejima divljači i izviješću o ocijenjenim trofejima, ovlaštenik prava lova dužan je do 31. svibnja dostaviti Hrvatskom lovačkom savezu evidenciju trofeja divljači za prethodnu lovnu godinu na propisanom obrascu, o čemu HLS vodi središnju evidenciju.

Radi brže i jednostavnije dostave i obrade ETD obrazaca, omogućava se lovoovlašteniku  da zakonsku obvezu odradi ELEKTRONSKIM PUTEM na način da se putem web stranice Hrvatskog lovačkog saveza (www.hls.com.hr) preuzme ETD obrazac, te isti ispuni u digitalnom obliku i povratno pošalje na mail marinko.sebecic@hls.t-com.hr.   

 LINK: http://www.hls.com.hr/hls/lovoovlastenici

 Napomena

NIJE POTREBNO SLATI OCJEMBENE LISTOVE!