Prikupljanje i ocjena kapitalnih trofeja divljači

  • 18. veljače 2013.
  • HLS

Pozivaju se lovci koji su stekli kapitalnu trofeju divljači u lovnoj godini 2012./2013. u zlatnoj medalji ocijenjenu od strane komisije za ocjenjivanje trofeja divljači lovoovlaštenika, a koji žele da je ocijeni Stalnonacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a pri HLS-u i Ad hock komisija CIC-a, da ih dostave u Hrvatski lovački savez uz priloženu kopiju trofejnog lista.

Prijave i detaljne obavijesti: Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63,10 000 Zagreb

Tel. 01/4834-560,  fax. 01/4834 559 ili e-mail: hls@hls.t-com.hr