Odgovor Stožera civilne zaštite na dopis Hrvatskog lovačkog saveza

Hrvatski lovački savez uputio je dopis (dopis možete vidjeti u prilogu) na 02. travnja 2020. godine vezan uz obavijest Stožera civilne zaštite koji je na adresu saveza stigao 01. travnja, a već 04. travnja stigao je i odgovor

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis Broja: 01-390/20 od 2. travnja 2020. godine,

napominjemo da je na snazi Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

 

Sukladno navedenom, molimo da do daljnjeg obustavite sve aktivnosti vezane

uz lov izuzev nadzora i čuvanja lovišta odnosno hranjenja divljači.

 

Lijep pozdrav,

Stožer CZ RH