Prostorije Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije zbog potresa izvan funkcije

Izvan funkcije, znatno oštećene, su i prostorije Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije. Kao dio stare gradske jezgre gdje su svi objekti oštećeni a dobar dio u planu za rušenje, Lovački savez SMŽ je doživjeo istu sudbinu i bilo je nužno izmještanje ureda. Do daljnjeg će nužne djelatnosti saveza biti obavljane sa izmještene lokacije, a do tada sve nužne informacije za rad Saveza i lovačkih udruga može dobiti kod Marice Vujčić na 099 6060 644.

Boris Savić

Apel HLS-a za uključivanje u pomoć strradalim članicama

Suočeni s posljedicama razornog potresa molimo da se u akciju prikupljanja pomoći za stradale u potresu uključe svi županijski lovački savezi, lovačke udruge i lovci prikupljanjem novčanih sredstava kojima će se izravno pomoći članicama.

Popis svih donatora biti će objavljen u „Lovačkom vjesniku“ i „Dobroj kobi“

Sredstva (donacije) će se prikupljati na zasebni račun Hrvatskog lovačkog saveza broj: IBAN; HR9623400091510945579, Model: 00, Poziv na broj: 451-03