Održana prva aktivnost u sklopu ERASMUS+ projekta kojemu je nositelj Hrvatski lovački savez

Hrvatski lovački savez, kao nositelj projekta, u suradnji s partnerom, Općinom Pisarovina, počeo je provoditi projekt Erasmus+ pod nazivom „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“. Erasmus+ je program Europske unije za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. U okviru njegove Ključne aktivnosti 3 - Podrška reformi politika, kroz aktivnost „Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Strukturirani dijalog)“ promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu te se komunikacijom između mladih i donositelja odluka utječe na razvoj znanja i politika za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima EU-a.
Opći cilj ovog projekta je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga te time povećati broj mladih i donositelja odluka koji će biti uključeni u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini.
Također, želi potaknuti mlade i donositelje odluka na međusobnu komunikaciju i suradnju i potaknuti mlade i donositelje odluka s ruralnih područja na umrežavanje s drugim ruralnim područjima u Hrvatskoj¸ što je važna poruka zajedništva s istim ciljevima.

Što HLS ima s tim?
Jedna od glavnih aktivnosti Hrvatskog lovačkog saveza je promocija održivog razvoja kroz brigu o zaštiti prirode i okoliša te očuvanju divljači. Fokus Hrvatskog lovačkog saveza samim time je na promociji održivog razvoja i očuvanju biološke raznolikosti i time povećanju kvalitete života u lokalnim zajednicama.
HLS je u ovom programu nezaobilazan, svojom strukturom i članstvom djeluje na kompletnom području Hrvatske. Politika EU-a osmišljena je kao podrška nacionalnim aktivnostima i doprinos rješavanju zajedničkih izazova. Ovim se projektom želi poticati na rješavanje problema čije odgađanje može imati dalekosežne posljedice poput neinformiranosti mladih i ostalih građana o konkretnim aktivnostima o održivom upravljanju prirodom ili nepromišljenog odnosa prema prirodnim bogatstvima koje dovode do uništavanja prirode.

Općina Pisarovina
Zajedničkom identifikacijom problema, Općina Pisarovina prepoznala je potrebu za uključivanjem mladih u dijalog s donositeljima odluka.
Općina ima iskustava u provedbi EU-projekata te je zato zahvalan partner ovog pilot-projekta koji će poslužiti kao primjer dobre prakse ostalim ruralnim zajednicama. Projekt se izravno odnosi na mlade u ruralnim sredinama i težnja mu je poboljšanja kvalitete života, održivog upravljanja okolišem, osposobljavanja i jačanju kohezije na zajedničkim ciljevima kroz savjete mladih.

U sklopu ovog projekta provode se dvije glavne aktivnosti:
• uspješno provedeni dvodnevni seminar „Održivi razvoj Općine Pisarovina kroz strukturirani dijalog“ 20. i 21. srpnja u Općini Pisarovina
• dvodnevna konferencija na nacionalnoj razini koja će se održati 20. i 21. rujna u Zagrebu pod nazivom „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“.
Obavijest, program i način prijave za sudjelovanje na konferenciji „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“ biti će objavljeni na web stranicama Hrvatskog lovačkog saveza, Općine Pisarovina i u sljedećem broju Lovačkog vjesnika.