Revitalizacija lovišta uništenih poplavom

U lovišta ispušteni fazani, zečevi i trčke

U Posavskim Podgajcima u Vukovarsko-srijemskoj županiji Hrvatski lovački savez predvođen predsjednikom Đurom Dečakom, dopredsjednikom Zdravkom Vujnovićem i predsjednikom LS Vukovarsko-srijemske županije Mirkom Bošnjakom u nedjelju 12.10. realizirao je veliki dio odluke Skupštine HLS-a kojom je odlučeno da se, uz ostalu potrebnu pomoć, u lovišta lovačkih udruga članica ispusti divljač iz domaćeg uzgoja. Svakoj od devet udruga donirano je fazana, trčki i zeca prema matičnom fondu divljači te je tako vraćen ukupan fond sitne divljači koju su ove udruge imale u svojim lovištima. Preuzeta divljač odmah je ispuštana u lovišta, a akcija traje i danas kada se udrugama dostavlja preostala količina divljači.

Više u lovačkom vjesniku 10/2014