Seminar za ocjenjivače trofeja divljači

Hrvatski Lovački savez, u suradnji sa CIC-om, organizira seminar za ocjenjivače trofeja divljači sa ciljem stjecanja međunarodne licence (koja vrijedi 3 godine).

Edukacija će se održati 26. i 27. siječnja 2019. godine (subota i nedjelja) u ugostiteljskom objektu “Vila Garić” u Podgariću.

U prilogu dopisa nalazi se Dnevni red edukacije i Prijavnica za polaznika.

Cijena seminara iznosi, po polazniku seminara:

  • 100 E (kotizacija CIC-u)

plaćanje je u Kn na račun HLS-a (750,00 kn, HR8423400091100010145, PNB 00 OIB-16217)

  • troškovi konzumacije i smještaja - na upit (Nikola Budak – 099 4877 892, 043 214 454).

 

Prijave slati na ovaj mail ODMAH, najkasnije do ponedjeljka (14.01.2019.) do 12 sati, što je krajnji rok za obradu i transfer istih u CIC na daljnje postupanje.

Za dodatne informacije: marinko.sebecic@hls.t-com.hr, 099 6060 705.