Sporazum o jamstvima za izvršavanje prava lova

 • 24. ožujka 2015.
 • HLS

Poštovani, obavještavamo da je HLS s Ministarstvom poljoprivrede sklopio Sporazum o jamstvima za izvršavanje prava lova kojim je lovoovlaštenicima omogućeno da ubuduće mogu obvezu osiguranja financijskih sredstava za uredno izvršenje lovozakupa, odnosno koncesije u smislu čl.23., st.5., t.1. odnosno čl.30., st.3. Zakona o lovstvu ispuniti davanjem MJENICE S AVALOM HLS-a, umjesto do sada propisanih bankovnih garancija ili mjenica avaliranih od strane banke.

Kako biste se mogli koristiti ovom mogućnošću potrebno je prethodno sa HLS-om sklopiti ugovor kojim HLS preuzima obvezu jamstva, a lovoovlaštenik obvezu plaćanja naknade u visini 2% iznosa jamstva po avaliranoj mjenici. Iz tih sredstava HLS će oformiti jamstvenu pričuvu iz koje će se podmirivati buduće eventualne obveze prema Ministarstvu s osnova jamstva za uredno izvršenje prava lova svih lovoovlaštenika koji sa HLS-om sklope ovakav Ugovor, odnosno uđu u sustav jamstvene pričuve, i to na načelima zajedništva i solidarnosti.

Nakon što preuzmete potrebne obrasce, koje možete dobiti u HLS-u, na zahtjev, putem e-pošte ili ih preuzeti s web stranica HLS-a (link), trebate ispuniti podatke koji su u obrascima označeni drugom (npr. crvenom) bojom.

Nakon toga, u HLS treba dostaviti:

 • Zahtjev HLS – u;
 • Ugovor o jamstvu (dva primjerka), ispunjen, ovjeren i potpisan;
 • Mjenicu (bjanko, vlastitu, trasiranu), ovjerenu i potpisanu;
 • Mjenično očitovanje, potpisano i ovjereno kod Javnog bilježnika;
 • Zahtjev za sklapanje dodatka Ugovoru….za Ministarstvo poljoprivrede (HLS će ga, umjesto Vas, proslijediti u Ministarstvo poljoprivrede);
 • Državni biljeg u vrijednosti = 20,00 kn;
 • Ugovor o zakupu/koncesiji prava lova (preslika);

Savez će preporučenom poštom obavijestiti podnositelja Zahtjeva o udovoljenju istog, te mu dostaviti jedan izvorni primjerak Ugovora o jamstvu, avaliranu mjenicu u preslici i račun za naknadu;

Po pozivu Ministarstva, lovoovlaštenik će pristupiti prema uputi iz poziva radi sklapanja dodatka (aneksa) Ugovoru. Lovoovlaštenik ne dostavlja Ministarstvu mjenicu u izvorniku, nego će istu HLS na poziv Ministarstva neposredno otpraviti.

Napomena:

 • kod pristupa u Ministarstvo radi sklapanja dodatka (aneksa) Ugovoru, potrebno je da pristupi osoba ovlaštena na zastupanje, te je potrebno pripremiti i ponijeti izvod iz registra udruga ili sudskog registra, pečat udruge/društva, ovlaštena osoba treba donijeti osobnu iskaznicu;
 • obrazac mjenice može se kupiti na prodajnim mjestima Narodnih novina, te njihovih ugovornih partnera.