JAMSTVO ZA PROVEDBU UGOVORA O ZAKUPU/KONCESIJI PRAVA LOVA

  • 17. svibnja 2021.
  • HLS

Na temelju Zakona o lovstvu (NN 99/18, članak 24., stavak 4., točka 1. i članak 36., stavak 7.) lovoovlaštenik je dužan osigurati financijska sredstva za uredno izvršenje obaveza preuzetih ugovorom o pravu lova u iznosu jedne godišnje naknade za pravo lova (ako je koncesija, tada se uzima dvostruka godišnja naknada za pravo lova).

Odredbi Zakona može se udovoljiti davanjem mjenice s avalom HLS-a.

Da bi ovu mogućnost mogao koristiti, lovoovlaštenik mora biti član HLS-a te nakon sklapanja Ugovora o jamstvu s HLS-om plaćati godišnju naknadu u visini od 2 % iznosa godišnje naknade za pravo lova (ako je koncesija, tada se uzima dvostruki iznos naknade).

U HLS je potrebno dostaviti:

  • ZAHTJEV ZA JAMSTVO (mora sadržavati naziv lovozakupnika, adresu, OIB te ime i prezime odgovorne osobe)
  • MJENICA (ovjerena i potpisana)
  • MJENIČNO OČITOVANJE (ovjereno kod javnog bilježnika)
  • UGOVOR O ZAKUPU/KONCESIJI PRAVA LOVA (preslika)

Nakon odobrenja zahtjeva, HLS će ugovor o jamstvu poslati lovozakupniku na potpis, a ostale dokumente dostaviti u Ministarstvo poljoprivrede (državna lovišta), odnosno vratiti ih lovozakupniku (zajednička lovišta) na daljnje korištenje.