Središnja lovna evidencija

Od 6. lipnja 2022. godine Središnja lovna evidencija se uključuje u sustav ePoljoprivreda
Kao osnovni preduvjet za pristup Središnjoj lovnoj evidenciji je posjedovanje elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav)


Temeljem većeg broja upita uputili smo pitanja na adresu ministarstva poljoprivrede s traženjem pojašnjenja vezano uz obavijest na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede/središnjoj lovnoj evidenciji o Integraciji Središnje lovne evidencije u sustav ePoljoprivreda putem kojeg će biti omogućena jedinstvena prijava i odjava putem NIAS-a.

Primili smo slijedeći odgovor:
Ministarstvo poljoprivrede predano radi na digitalnoj transformaciji kroz modernizaciju informacijskih sustava i stvaranje novih digitalnih alata. Za digitalne javne usluge uspostavljen je portal e-Poljoprivreda, kao univerzalni integracijski konektor za sve subjekte koji imaju potrebu korištenja informacijskih sustava Ministarstva poljoprivrede. Cilj je jasnija, brža i efikasnija komunikacija te administrativno rasterećenje.
Ova digitalizacija se odvija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koji predviđa ulaganje vrijedno 77 milijuna kuna u uspostavu digitalnih javnih usluga, poticanje pametne poljoprivrede te sustav sljedivosti.

Uključivanjem Središnje lovne evidencija u sustav e-Poljoprivreda svi lovoovlaštenici automatski ostvaruju mogućnost prijave putem portala e-Građani i to s vjerodajnicama svih razina sigurnosti. Kao osnovni preduvjet za pristup Središnjoj lovnoj evidenciji je posjedovanje elektroničke vjerodajnice unutar sustava NIAS (Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav).

Za pristup e-Poljoprivredi mogu se koristiti slijedeće vjerodajnice:
• vjerodajnice niske sigurnosne razine (1) (primjerice ePass, ePošta, AAI@EduHr korisničko ime i lozinka) – omogućuju pristup ograničenom skupu usluga,
• vjerodajnice značajne sigurnosne razine (2) (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) – omogućuju pristup svim uslugama osim onima koje zahtijevaju napredni elektronički potpis,
• vjerodajnice visoke sigurnosne razine (3) (primjerice eOI - elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati) – omogućuju pristup svim uslugama.

Ako lovoovlaštenik koristi Internet bankarstvo ili je korisnik nekog poslovnog certifikata tada već ima jednu od važećih vjerodajnica i može početi koristiti portal e-Poljoprivreda. U slučaju da nema niti jednu, može u FINI zatražiti izdavanje vjerodajnice ePaas koje je besplatno.
Pored navedenoga, Ministarstvo je omogućilo lovoovlašteniku da odredi odnosno ovlasti određenu osobu kojoj će dopustiti pristup SLE te u ime lovoovlaštenika unosi potrebne podatke. U tijeku je izrada i nove korisničke uloge „Stručna osoba lovoovlaštenika“ kojom će se, po zahtjevu lovoovlaštenika, određenim osobama dodijeliti ovlasti u Središnjoj lovnoj evidenciji radi izvršavanja obveza propisanih podzakonskim aktima.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture
Služba za informiranje
Information Service

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6109 257
E-pošta: glasnogovornik@mps.hr
Web-adresa: www.poljoprivreda.gov.hr

VAŽNO
Pozivaju se lovoovlaštenici da na adresu e-pošte SLE@mps.hr dostave ime i prezime, OIB te adresu e-pošte, osobe koju ovlašćuju za pristupanje Središnjoj lovnoj evidenciji.
Napominjemo da ta osoba mora imati najmanje jednu vjerodajnicu potrebnu za prijavu na eGrađani.

Pojašnjenje pojmova
NA: Ako nemate vjerodajnicu zatražite ju u FINI - vjerodajnica ePass je besplatna
Ukoliko lovoovlaštenik nema vjerodajnicu, može u FINI zatražiti izdavanje vjerodajnice ePass koja je besplatna. Potrebno je doći u najbližu poslovnicu Fine i zatražiti i popuniti obrazac za izdavanje ePass-a, te ga potom uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice predati u poslovnici. Za postupak registracije potreban je još OIB i e-mail adresa koja je aktivna, odnosno s koje se može slati i primati e-pošta. Ako lovoovlaštenik koristi internet bankarstvo ili je korisnik poslovnog certifikata tada već posjeduje važeću vjerodajnicu i može koristiti portal e-Poljoprivreda.
Objavljeno u LV 6/2022