Središnja lovna evidencija-poziv lovoovlaštenicima

Na internetskim stranicama Središnje lovne evidencija Ministarstva poljoprivrede https://sle.mps.hr/ pozivaju se lovoovlaštenici da na adresu e-pošte sle@mps.hr dostave ime i prezime, OIB te adresu e-pošte osobe kojoj dopuštaju pristup Središnjoj lovnoj evidenciji. Napominjemo da ta osoba mora imati najmanje jednu vjerodajnicu potrebnu za prijavu na eGrađani.

Kako smo i najavljivali prijava u aplikaciju se odvija preko sustava e-Građani.
Kako stoji na internetskoj stranici Središnje lovne evidencije u donjem desnom kutu se nalaze upute za korištenje, u kojima su pojašnjeni svi moduli sustava.