1) Stranim osobama koje su položile lovački ispit ili ishodile dozvolu za nošenje lovačkog oružja u skladu s propisima zemlje iz koje dolaze izdat će se lovačka iskaznica za stranca, na zahtjev ovlaštenika prava lova gdje će strani državljanin prvi put te godine loviti.

2) Lovačka iskaznica za stranca vrijedi za kalendarsku godinu za koju je izdana, i to za sva lovišta u Republici Hrvatskoj.

("Narodne novine", broj 70/10, Članak 15.)

Iskaznicu za stranca osigurava ovlaštenik prava lova, a izdaje se na temelju članka 68. Zakona o lovstvu. Lovci koji prvi put love u Republici Hrvatskoj uz zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice prilažu fotokopiju putovnice i isprave kojom lovac stječe pravo lova u zemlji iz koje dolazi te dokaz o uplati. Cijena iskaznice za strance iznosi 500,00 kuna/66,36 eura .