01. Priznavanje lovačkog ispita temeljem čl. 72. ZOL-u - 200 kn
02. Priznavanje lovačkog ispita* - 200 kn
03. Duplikat diplome* - 100 kn
04. Uvjerenje za lovočuvara * - 100 kn
05. Lovočuvarska značka i iskaznica* - 200 kn

*cijena s 50% popusta za članove HLS-a

Na temelju prijedloga, Stručni savjet za izobrazbu kadrova u lovstvu HLS-a, Izvršni odbor Skupštine HLS-a, na sjednici u Zadru 9. 2. 2007. prihvatio je cijene troškova izobrazbe za:

a) lovca - 2.000,00 kn
za kandidate koji se u program uključuju preko LD-a; u cijenu je uključena literatura, diploma i uvjerenje, s pravom na Lovački vjesnik

b) lovočuvara - 1.100,00 kn
uključeno uvjerenje

c) ocjenjivača trofeja - 1.700,00 kn
u cijenu su uključeni knjiga, diploma i uvjerenje

Popravni ispit - 300,00 kn

Polaganje razlikovnog ispita - Prvo ispitno područje - 1.000,00 kn