Tko?

Pravo upisa u program os­posobljavanja za lovca ima svaki punoljetni hrvatski državljanin koji ima zavr­šenu osnovnu školu.

Gdje?

Budući lovac može se pri­javiti u Hrvatski lovački savez, županijski lovački savez prema mjestu stanovanja ili najbližu lovačku udrugu.

Kako?

Potrebno je proći teorijsko-praktičnu izobrazbu od 125 nastavnih sati koja među ostalim podučava o povijesti lovstva, lovnim pravnim propisima, prirodoslovlju i bolesti divljači, gospodarenju lovištem, lovnoj kinologiji, lovačkom oružju, lovačkoj etici te osnovama ekologije i zaštite prirode.
HLS edu – upis u program osposobljavanja za lovca

Ispit

Nakon izobrazbe pristupa se polaganju lovačkog ispita. O uspješno položenom ispitu svjedoče diploma i uvjerenje.

Iskaznica

Lovačka iskaznica izdaje se u HLS-u ili putem matične lovačke udruge. Uz iskaznicu, koja vrijedi pet godina, ide i obavezna identifikacijska markica za svaku lovnu godinu (lovna godina traje od 1. travnja do 31. ožujka).

Oružje

Da bi se nabavilo lovačko oružje, nadležnoj policijskoj postaji podnosi se zahtjev uz koji se prilaže liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i važeća lovačka iskaznica. Nakon što policija provjeri da osoba nije kažnjavana te ima li uvjete za čuvanje oružja (npr. ormar za oružje pod ključem), lovac dobiva nabavnu dozvolu za oružje koja vrijedi šest mjeseci. Oružni list se dobiva kad nabavi oružje.

Obveze

Obveze svakog lovca propisane su Zakonom o lovstvu i Zakonom o oružju. Lovac pritom mora poštivati lovačku etiku i tradiciju te njegovati lovačke običaje.