KOLOVOZ U LOVIŠTU

Vrućine zahtijevaju kontrolu pojilišta. Početak je lova na prepelicu, jelena običnog… Ptice selice spremaju se za put.

Uvertira za ptičare

Prvi dan kolovoza donosi otvorenje lovne sezone na prepelicu. Upravo ti lovovi na našu najmanju poljsku koku odlična su vježba i uvertira za lovačke pse ptičare prije prave lovne sezone na jesen. Hrane u lovištima ima u izobilju. Žetva žitarica polako se primiče kraju, a kukuruz ulazi u fazu voštane zriobe, što neodoljivo privlači divlje svinje koje sada čine najveće štete na usjevima. Iako je Pravilnikom o lovostaju od 1. srpnja dopušten odstrjel krmače, ne treba s njim nagliti jer u lovištu i dalje susrećemo malu prasad koju vode mlađe krmače i nazimice koje su se kasnije oprasile.

Rika jelena običnog

Potkraj kolovoza nizinskim lovištima koja gospodare jelenskom divljači počinje odjekivati rika jelena običnog, dok lopatari tek čiste svoje rogovlje od basta. Zečevi i kunići imaju svoja posljednja legla mladunaca u ovoj godini. Visoke temperature koje često prelaze i 30 stupnjeva Celzija te nedostatak oborina uzrokuju presušivanje manjih potočića i mlaka pa je vrlo bitno voditi brigu o pojilištima koja je potrebno redovito kontrolirati i nadopunjavati, posebice u Dalmaciji, odnosno na cijelom priobalju i otocima. Potkraj mjeseca kolovoza ptice selice počinju se skupljati u jata i pripremati za seobu.


Jelen (od 16.)


Srnjak


Muflon, muflonka, janje


Vepar, krmača, nazime, prase


Jazavac


Divlji kunić


Prepelice: pućpura (od 21.), virdžinijska


Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad