LISTOPAD U LOVIŠTU

Rika jelena običnog jenjava, a počinje rika jelena lopatara. Mogući su i prvi snjegovi ili loši vremenski uvjeti, pa je potrebno pripremiti sve za prihranu.

Jelen obični i lopatar

Rika jelena običnog ulazi u završnicu i postupno jenjava, osim u ponekim gorskim lovištima gdje se zna, ovisno o vremenskim uvjetima, otegnuti i do petnaestog u mjesecu. Počinje rika jelena lopatara koja nije tako melodična kao rika jelena običnog, nego više nalikuje glasnom podrigivanju te stoga i lovcima nije pretjerano uzbudljiva.

Parenje muflona

Pare se i mufloni, a stari i zreli divojarci koji su cijelu godinu proveli samotnjački počinju se približavati krdima sa ženkama i time najavljuju svoju sezonu parenja koja se odvija tijekom studenog.

Hrana i divljač

Divljač se i dalje linja, a stariji srnjaci počinju odbacivati rogovlje, ali im odmah počinje rasti novo. U gorskim lovištima već su mogući i prvi snjegovi. Hrane za divljač u šumama i po poljima još uvijek ima dovoljno, ali kako listopad odmiče, moramo početi razmišljati o početku prihranjivanja jer se prirodne zalihe brzo troše. U nizinskim i poljskim lovištima dobro je ostaviti manje parcele kukuruza mozaično raspoređene po lovištu koje će sitnoj divljači, ali i srnama poslužiti kao remize za zaklon i hranu u razdoblju kad je većina polja gola i preorana.

Lovna sezona u punom jeku

Lovna sezona se zahuktava, pa tako u listopadu lovimo sve vrste sitne divljači osim kune zlatice, ali i sve vrste krupne divljači osim srnjaka.

Sigurnost u lovu

Kako počinje sezona skupnih lovova, veću pažnju treba posvetiti sigurnosti u lovu, što uključuje nošenje signalizirajućih prsluka i traka koji omogućuju bolju uočljivost lovaca, što je posebno bitno u ovom razdoblju godine dok još list nije sasvim otpao i dok još uvijek relativno gusta vegetacija smanjuje vidljivost, zatim postavljanju štanda, odnosno vatrene linije lovaca, pravilnom i sigurnom rukovanju oružjem i dr.


Medvjed


Jelen, košuta, tele


Jelen lopatar, košuta, tele


Srna, lane


Muflon, muflonka, janje


Divokoza


Vepar, krmača, nazime, prase


Jazavac


Zec


Divlji kunić


Veliki puh


Fazan


Crna liska


Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja


Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar


Prepelice: pućpura, virdžinijska


Trčka skvržulja


Kamenjarke: grivna, čukara


Šljuke: kokošica (od 16.), bena


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MEDVJED u skladu s planom gospodarenja smeđim medvjedom u RH i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad