PROSINAC U LOVIŠTU

Snijeg - ako ga ima - olakšava lov na divlje svinje, ali i druge vrste divljači i daje mu jedan poseban štih. Lovimo i muflona, a ako nam vremenske prilike dopuste odlazak u planinu, možemo potražiti divokoze koje se povlače u nešto niže i zaklonjenije predjele južnih ekspozicija. Odstreljujemo jelensku divljač, uglavnom uzgojnog karaktera, a isto tako i srnu i lanad. Neke će medvjedice već krajem ovog mjeseca u brlogu na svijet donijeti mladunče. I jazavac se zavlači u jazbinu u kojoj će mirovati i tek povremeno za ljepših dana izlaziti iz nje. Počinje parenje vukova.

Prihrana

Nužno je da u hranilištima bude dovoljno hrane, a također ih treba često kontrolirati i po potrebi nadopunjavati. Repu, jabuke i ostalu sočnu hranu izlažemo samo onoliko koliko je divljač dnevno pojede kako se ne bi smrzavala i izazivala probavne smetnje. Srneća divljač vrlo rado odgriza terminalne pupove i time čini štete na šumskim stablima. Preporučuje se zbog toga oboriti pokoje stablo mekih listača ili poneko obraslo bršljanom. Solišta trebaju biti puna jer ih često posiječuju srnjaci kojih organizam ima povećanu potrebu za mineralima zbog rasta rogovlja.

Vremenski uvjeti

U slučaju da visina snježnog pokrivača prijeđe četrdeset centimetara, prekidamo lov i svu pažnju posvećujemo zaštiti i brizi o divljači, što uz obaveznu prihranu uključuje i pravljenje prtina kako bi se divljač lakše kretala kao i pojačanu kontrolu lovišta u cilju sprečavanja mogućeg krivolova.


Medvjed (do 15.)


Jelen, košuta, tele


Jelen lopatar, košuta, tele


Srna, lane


Muflon, muflonka, janje


Divokoza


Vepar, krmača, nazime, prase


Jazavac


Kuna zlatica


Zec


Divlji kunić


Fazan


Crna liska


Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja


Divlja guska glogovnjača


Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar


Prepelica virdžinijska


Trčka skvržulja


Kamenjarke: grivna, čukara


Šljuke: kokošica, bena


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MEDVJED (do 15.) u skladu s planom gospodarenja smeđim medvjedom u RH i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad