RUJAN U LOVIŠTU

Za mjesec rujan možemo bez imalo suzdržavanja reći da je u znaku jelena. Poslije ljetnih žega i vrućina, s prvim kišama i zahlađenjem šumama odjekuje lovčevu uhu najmilija melodija – rika jelena običnog.

Rika

Za vrijeme rike jelen okuplja oko sebe harem od nekoliko košuta te ga nastoji očuvati i obraniti od ostalih jelena suparnika. Postoji nekoliko načina rike, a lovci najčešće oponašajući riku jelena koji traži košute nastojeći izazvati jelena koji drži harem i dobiti ga na puškomet.

Parenje muflona i jelena lopatara

U drugoj polovici rujna počinje parenje muflona, odnosno mrkanje, kako ga nazivamo u lovačkoj terminologiji. Jeleni lopatari već su očistili rogovlje i polako se spremaju za parenje koje svoj vrhunac dostiže sredinom listopada. Srnjaci koji su se poslije parenja odmarali i krili u gustišima ponovo izlaze na pašu te to koristimo kako bismo do kraja izveli planirani odstrel, jer lovostaj na njih nastupa prvim danom listopada.

Priprema za zimu

Kako odmiču dani i rujan se bliži kraju tako u lovištima zamjećujemo sve više papkaste divljači koja se počela linjati – izmjenom kratke i tanje ljetne u gušću, dužu i deblju zimsku dlaku. Hladnije vrijeme osjećaju i ptice selice pa je stoga njihova seoba u punom jeku. Golubovi grivnjaši skupljaju se u manja ili veća jata i postupno odlijeću, a šljuke na svom putu ponovo dolaze u naše krajeve. U šumama pada teško šumsko sjeme – žir, bukvica i kesten, što obilno koristi divljač kako bi na vrijeme skupila dovoljno masnog tkiva za zimu. Ako je urod ovih plodova zbog nekog razloga izostao, prihranjivati divljač potrebno je početi što prije. Sijeno, sjenaža i silaža već trebaju biti spremljeni i spremni, a s polja još valja pobrati kukuruz kojim ćemo se poslije koristiti za prihranu. Krajnje je vrijeme za kontrolu i popravak ili izgradnju novih hranilišta za divljač.

Lovna sezona

Postupno se otvara na sve više vrsta sitne i krupne divljači pa uz divlje svinje, jelena običnog i muflone počinjemo loviti divlje patke, liske i trčke, a od 16. rujna jelena lopatara i fazane. Podsjetimo se na kraju da je prije početka lova potrebno prebrojiti divljač kako bismo provjerili i utvrdili stvarni prirast te što pravilnije mogli planirati i obaviti odstrel.


Medvjed (od 16.)


Jelen, košuta i tele


Jelen lopatar (od 16.)


Srnjak, srna i lane


Muflon, muflonka, janje


Vepar, krmača, nazime, prase


Jazavac


Divlji kunić


Fazan (od 16.)


Crna liska


Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja


Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar


Prepelice: pućpura, virdžinijska


Trčka skvržulja


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MEDVJED (od 16.) u skladu s planom gospodarenja smeđim medvjedom u RH i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad