STUDENI U LOVIŠTU

Iako su skupni lovovi u većini naših lovačkih društava počeli u listopadu ili čak krajem rujna, zbog velikih vrućina i još uvijek visoke i zelene vegetacije nisu imali svoju pravu čar. Sada kada je list pao, kad je ljetina pobrana i kad su oranice opustjele, sad kad su jutra hladna i okovana mrazom, sad počinje lov... A u studenom nam ne nedostaje vrsta na lovačkom kalendaru.

Divljač u lovištu

Od pernate divljači tu su, uz nezaobilazne fazane, patke i trčke, liske, guske i kamenjarke. Šljuke se također sele prema zimskim staništima i ovisno o vremenskim uvjetima duže ili kraće zadržavaju kod nas te svojom prisutnošću griju mnoga lovačka srca koja ih od ranog proljeća nestrpljivo očekuju. Od sitne dlakave divljači lovimo sve predatore koji su se dosad već odjenuli u debelo zimsko krzno. Lov je na puha i jazavca na izmaku jer se oni s prvim jačim zahlađenjem povlače u svoje pušine i jazbine, gdje miruju do proljeća. Na listi za odstrel je i zec, a lovna struka preporučuje da se glavnina odstrela zeca obavi u listopadu i studenom, što prije nakon završetka reproduktivnog razdoblja, tj. u razdoblju kulminacije gustoće populacije.

Smanjenje prirodnih gubitaka

Upravo u ovom trenutku lovom ćemo smanjiti prirodne gubitke jer u odstrelu, s obzirom na dobnu strukturu, imamo najviše mladih jedinki, a one su najpodložnije negativnim čimbenicima koji utječu na njihovo preživljavanje u zimskom razdoblju (utjecaj predatora, hladnoće i nestašice hrane, pojačano trošenje masnog tkiva zbog uznemiravanja).

Lovidba krupne divljači

Od krupne divljači za lov su zanimljivi mufloni, koji se još uvijek pare, i divokoze, koje se tek počinju pariti, kao i divlje svinje. Sada se krdu svinja priključuje vepar ili ga polako slijedi stalno ispitujući tjera li se koja krmača. Pametno je da se pri dočeku svinja ne puca odmah kada se pojave, nego treba pričekati i vidjeti kreće li se kakav stari lukavac za njima. Jelenska rika, kako jelena običnog, tako i jelena lopatara je iza nas. Većina je muških grla odstrijeljena pa se više pažnje posvećuje selekcijskom odstrelu ženskih.

Selekcijski odstrel

Provodimo i selekcijski odstrel srna i lanadi, a na ruku nam k tome ide i to što se u ovom razdoblju počinju stvarati zimska krda u kojima nam je olakšana usporedba glavnih kriterija za uzgojni odstrel jedinki u populaciji – razvijenosti, tjelesnog i zdravstvenog stanja.

Briga za prihranu

Kako studeni odmiče, postaje sve hladnije, a nerijetko su lovišta pokrivena i snijegom. Hrane za divljač ima sve manje, posebice u nizinskim lovištima gdje je ljetina skinuta, a njive su preorane. Divljač je potrebno prihranjivati, vodeći računa da su nam hranilišta mozaično raspoređena na terenu. Ako izlažemo sočnu hranu poput repe, jabuka pa i silaže, treba imati na umu dnevnu potrošnju kako se izložena hrana ne bi smrzavala na tlu i štetila probavnom sustavu divljači.


Medvjed


Jelen, košuta, tele


Jelen lopatar, košuta, tele


Srna, lane


Muflon, muflonka, janje


Divokoza


Vepar, krmača, nazime, prase


Jazavac


Kuna zlatica


Zec


Divlji kunić


Veliki puh


Fazan


Crna liska


Divlje patke: gluhara, glavata,
krunasta, pupčanica, kržulja


Divlja guska glogovnjača


Divlji golubovi: grivnjaš, pećinar


Prepelice: pućpura, virdžinijska


Trčka skvržulja


Kamenjarke: Grivna, čukara


Šljuke: kokošica, bena


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MEDVJED u skladu s planom gospodarenja smeđim medvjedom u RH i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad