VELJAČA U LOVIŠTU

U veljači lovimo telad jelena običnog i jelena lopatara te vepra, nazime i prase. Prilikom dočeka divljači prednost pri odstrelu dajemo grlima koja su manja, slabija i u lošijoj fizičkoj i zdravstvenoj kondiciji.

Krmače su visoko bređe

Obzirom da su krmače visokobređe, polako se odvajaju od krda kako bi uredile loge za praćenje. Često same dolaze na hranilišta te je potrebno dobro paziti i ne žuriti sa hicem kako ih ne bi zamijenili za vepra. Od pernate divljači lovimo šljuku potražice sa psom i u preletu.

Jelen odbacuje rogovlje

U drugoj polovici mjeseca jeleni počinju odbacivati rogovlje. Organiziraniji lovoovlaštenici provode akcije sakupljanja odbačenog rogovlja kako bi prema njima utvrdili trofejnu snagu i kvalitetu populacije jelenske divljači u lovištu.

Briga o prihrani

Pare se divlje mačke i čagljevi. Ako nema snijega, fazani počinju okupljati koke, dok se trčke odvajaju u parove. Zalihe prirodne hrane, te šumskog sjemena (žir, kesten, bukvica) uglavnom su potrošene pa i dalje vodimo brigu o prihrani divljači.
Treba voditi brigu o zaštiti divljači od krivolova ali i njenom zdravstvenom stanju koje može biti narušeno dugotrajnom zimom, vlagom i niskim temperaturama. Pri eventualnoj pojavi uginuća tražimo pomoć veterinarske struke.

Prebrojavanje

Krajem mjeseca počinjemo prebrojavanje divljači kako bi što točnije utvrdili brojnost matičnih fondova.


Medvjed


Jelen (do 15.)
Tele


Jelen lopatar (do 15.)
Tele


Muflon


Vepar, krmača, nazime, prase


Divlji kunić


Kuna zlatica


Šljuka bena


Vrane: siva, gačacČavka zlogodnjačaSvrakaŠojka kreštalica


  • LISICA cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • ČAGALJ cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • TVOR cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • MUNGOS cijelu godinu, osim ženke kad je visoko bređa ili dok vodi mladunčad
  • KRMAČA - cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad
  • MEDVJED u skladu s planom gospodarenja smeđim medvjedom u RH i akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu