Pravo na lovačku iskaznicu

Pravo na lovačku iskaznicu ima fizička osoba - građanin koji je položio lovački ispit ili koji je tijekom višeg ili visokoškolskog obrazovanja završio odgovarajući nastavni program iz lovstva te temeljem toga od HLS-a dobio uvjerenje o položenom lovačkom ispitu.

Vrijedi pet godina

Za domaće lovce iskaznica vrijedi pet lovnih godina. Iskaznica je valjana uz markicu za tekuću lovnu godinu.

Strani lovci

Lovačka iskaznica za stranog državljanina izdaje se od 1. siječnja 2023. godine kao elektronička isprava u digitalnom ili papirnatom obliku ili u oba oblika.
Lovačka iskaznica za stranog državljanina dostupna je na linku: https://www.hlshuntingcards.com/
Lovačka iskaznica za stranog državljanina može se kupiti s rokom važenja 30 dana ili godinu dana (365 danaili 366 dana kod prijestupnih godina).
Cijena Lovačke iskaznice za stranog za period važenja od 30 dana je: 70,00 eura/527,42 kn
Cijena Lovačke iskaznice za stranog za period važenja od godinu dana je: 300,00 eura/2.260,35 kn

Članovi HLS-a

Za lovce koji su putem lovačkih udruga, a one putem županijskih lovačkih saveza, učlanjeni u HLS, lovačka iskaznica bit će izdana prema matičnoj evidenciji članstva u HLS-u.

Ostali lovci

Za lovce koji nisu članovi HLS-a lovačku iskaznicu izdat će HLS na zahtjev lovca. Zahtjev se podnosi na obrascu “Zahtjev za izdavanje lovačke iskaznice”.

Evidencija

Hrvatski lovački savez vodi evidenciju o izdanim lovačkim iskaznicama koja sadrži: ime i prezime osobe kojoj je izdana lovačka iskaznica, broj lovačke iskaznice, identifikacijski broj (ID), datum izdavanja i roka važenja, zamjene ili povrata članske iskaznice te datum prijave nestanka, gubitka, krađe ili drugog razloga zbog kojeg je lovac ostao bez članske iskaznice ili prava na člansku iskaznicu.

Izdavanje duplikata

U slučaju nestanka, gubitka, krađe ili bilo kojeg drugog razloga zbog kojeg lovac ostane bez lovačke iskaznice, izdat će mu se duplikat nakon što izgubljenu ili na drugi način nestalu lovačku iskaznicu lovac oglasi u Narodnim novinama.Troškove oglašavanja snosi lovac.

Zaprimanje zahtjeva

HLS će u roku od 15 dana od datuma zaprimanja zahtjeva izdati lovačku iskaznicu. Za strane lovce do izdavanja lovačke iskaznice HLS će izdati potvrdu s ID-brojem u roku od 48 sati nakon zaprimanja zahtjeva.