Bolja komunikacija kao jamstvo jače promocije

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU prostorijama Lovačkog saveza Slovenije u Ljubljani  11. lipnja održan je sastanak FACE radne skupine koja je zadužena za komunikacije.

Svrha ove skupine je doprinos u svojstvu promocije kroz rad na dobrobiti za sve članice ove asocijacije koja okuplja oko 7 mil. lovaca Europe i to sjedinjavanjem mišljenja stručnjaka za komunikaciju. Ideja koja je nit vodilja novom načinu prezentacije uglavljena je u platformu koja bi trebala na jedinstven način zastupati glas lovaca u Europi. Tako se i ovog puta na stolu ispred predstavnika Njemačke, Malte, Irske, Slovenije i Hrvatske našao prijedlog nacrta programa koji bi trebao služiti svim članicama za kvalitetniju promidžbu održivog lovstva. Ovim potezom FACE bi trebao učvrstiti poziciju u domeni koja bitno naglašava osnovnu ulogu lovca i lovstva  s time  da su lovci bitni dio društvene sfere čiji glas se treba uvažiti prilikom donošenja odluka koje bitno utječu na prirodu i bioraznolikost kao i odluke vezane uz zakone vezane uz držanje i nošenje oružja.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Više u Lovačkom vjesniku 6/2014