Na Veleučilištu u Karlovcu održan jedinstveni znanstveno stručni skup o stranim vrstama i lovstvu

 

Veleučilište u Karlovcu bilo je domaćin jedinstvenog multidisciplinarnog skupa koji se održao 01. ožujka. Riječ je o 2. znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem „Priroda i divljač“, koji se ove godine bavio tematikom stranih vrsta i lovstva.

Skup se održao u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu (odjela Lovstva i zaštite prirode) i Udruge diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu – „Alumni Vuka“, dok su suorganizatori skupa bili Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski veterinarski institut, Hrvatski šumarski institut, Hrvatski lovački savez, Forst Eibenstein HR hunting & forest d.o.o. i Oikon d.o.o. Pokrovitelji skupa bili su i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Zašto baš strane vrste i lovstvo? Strana (alohtona, unesena, introducirana) vrsta je ona vrsta koja prirodno ne obitava u određenom ekosustavu već je u njega dospjela namjernim ili nenamjernim unošenjem. Ako naseljavanje ili širenje strane vrste negativno utječe na bioraznolikost, zdravlje ljudi ili pričinjava ekonomsku štetu na području na koje je unesena, tada se ona smatra invazivnom. Nakon gubitka staništa, invazivne vrste prepoznate su kao drugi najznačajniji uzročnik gubitka bioraznolikosti na području EU, a lovne metode mogu biti interesantan alat koji može pomoći u upravljanju i kontroli tih vrsta.

Na skupu je kratka izlaganja održalo 13 predavača, redom iz relevantnih institucija i organizacija koje se dotiču upravo tematike stranih vrsta. Tako su svoja izlaganja, osim domaćih stručnjaka Veleučilišta u Karlovcu, imali i stručnjaci iz Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Ministarstva zaštite okoliša i energetike, JU Maksimir, Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, Hrvatskog šumarskog instituta, Hrvatskog veterinarskog instituta, udruge Biom, Agronomskog te Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na skupu su sudjelovali i stručnjaci sa Šumarskog instituta Republike Slovenije te Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu koji su dali pregled statusa i upravljanja stranim vrstama u svojim državama.

Posebnost skupa bila je i panel rasprava na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede (MP), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE), Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) te Federacije europskih lovačkih organizacija (FACE). U raspravu su se, dakako, uključili i mnogi stručnjaci prisutni na skupu.

Dina Botta

Foto: Vedran Slijepčević, I.S.

Više u LV 3/2018