Nediljko Dujić jednoglasnom odlukom izabran za predsjednika

Predsjednik Lovačkog saveza Šibensko-kninske županije Nediljko Dujić sazvao je Izbornu
skupštinu za 19. lipnja 2019. u 19,00 sati u restoranu „Atrium“. Pošto je po otvaranju
skupštine pozdravio sve prisutne, a posebno tajnika HLS-a Ivicu Budora, moglo se krenuti
prema dnevnom redu, odnosno izboru radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja
zapisnika i povjerenstva za verifikaciju. Radnim predsjedništvom predsjedao je Toni Matas.
Povjerenstvo za verifikaciju je utvrdilo da je prisutno 27 od 32 člana i da postoji kvorum kako
bi skupština mogla nastaviti sa radom.
- Dozvolite mi da se osvrnem na ovaj mandat od 4 godine za koji smatram da je bio vrlo
učinkovit i da smo svi skupa odradili dobar posao i da smo vrlo aktivno sudjelovali u radu
HLS-a, poglavito vezano za donošenje određenih zakonskih propisa. Kao što znate, već
godinama smo angažirani u organizaciji i provedbi lovačkog bala i izložbe trofeja, a većina
vas je aktivno sudjelovala u tim aktivnostima koje se inače događaju na kraju lovne sezone.
Bal je svake godine sve posjećeniji i uvijek se traži stolica više i mislim da smo u samom vrhu
među lovačkim balovima koji se organiziraju, a duboko se nadam da će se ta tradicija i dalje
nastaviti. Financijski to pokrijemo zahvaljujući našim prijateljima, a poglavito županiji i
ostalima. Praktički bal savez i udruge košta samo onaj iznos koji se donira za tombolu.
Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo kad je IO HLS-a prihvatio našu kandidaturu za
organizaciju proslave Sv. Huberta u Kninu. Mislim da smo odradili jako dobar posao i niti
jednu primjedbu nisam dobio od svojih kolega iz drugih saveza, samo riječi pohvale.
Kroz ovaj protekli mandat smo odradili također za nas jako bitnu stvar, a to je produljenje
ugovora o zakupu lovišta na daljnjih deset godina i to po istim uvjetima. Niti jedna udruga
nije imala problema i to je dokaz da svoja društva vodite na pravi način. Da nam je županija
pravi partner mogli smo vidjeti i po ovim tablama „Lov u tijeku“ koje nam je ista donirala u
cijelom iznosu i svakoj udruzi koliko su zatražili. Također u zadnje dvije godine u suradnji sa
županijom sudjelujemo na sajmu agroturizma u Skradinu i naš štand je dobro posječen, a
naročito prvi dan kad prisutnima podijelimo porcije divljači koje odmah nestanu za petnaestak
minuta. Ubuduće ćemo nastojati da podjela bude u oba dva dana trajanja sajma. Hvala svima
vama koji ste aktivno sudjelovali na tom sajmu. Još jedna jako bitna stvar je, ostvarena
zajednička polica osiguranja preko HLS-a. Nadam se da će već od 1. srpnja država preuzeti
temeljem raspisanog natječaja osiguranje za nalet vozila na divljač i za poljoprivredne usjeve.
U narednim danima slijede sastanci predstavnika HLS-a i Vlade kako bi se to pitanje riješilo
što prije. Ima problema, ali vjerujem da ćemo tu priču odraditi do kraja uspješno.

Organizirali smo edukativne radionice vezano uz opasnost od Afričke svinjske kuge, a
organizirali smo i sastanke sa predstavnicima JUNP „Krka“, prvenstveno da se dogovorimo
oko gospodarenja sa divljači koja je sastavni dio naših lovišta. Razgovori se i dalje
nastavljaju, a posebno sa lovištima uz granicu parka. Moram pohvaliti HLS koji se odazvao
na našu zamolbu, a sve vezano uz katastrofalni požar u 2017. godini. Išlo se u nabavu jednog
određenog broja plemenite divljači i popunili smo o trošku HLS-a opožarene površine.
Kroz sve ove godine organizirali smo natjecanja u streljaštvu, ali nažalost bilo bi bolje da ima
više interesa i to nam jedan od prioriteta u slijedećem mandatu, bilo na natjecanjima u
županiji ili na nacionalnom nivou. Jednostavno treba mlade ljude angažirati. Sa
povjerenstvom za granice Šibensko-kninske županije, riješili smo digitalno ucrtavanje granica
lovišta, a očekujemo da ćemo o trošku županije riješiti i digitalne čitače. Isto tako moram
pohvaliti ulaganja županije, jer se redovno vrši povrat sredstava od lovozakupa. Prije
spomenute table županija je isto u cijelosti financirala. Svjesni smo da smo turistička županija
i da je u razvoju cikloturizam, a ovim tablama smo ukazali da smo i mi jedan od sudionika u
tom prostoru, te da ozbiljno shvaćamo situaciju. Kroz protekli mandat izobrazbu je završilo
79 lovaca i 11 lovočuvara. Brojke nisu obećavajuće, ali su stvarnost, a organizirale su se i
razne lovno-kinološke aktivnosti. Nismo još išli u nabavu vlastitog prostora, ali imamo dobre
naznake, da u suradnji sa lokalnom upravom i Ministarstvom državne imovine i taj problem
riješimo i to je jedan od najvećih prioriteta slijedećeg mandata. Mišljenja sam da je ovaj
mandat vrlo uspješno odrađen u cilju zaštite interesa svih članica saveza, promicanja i
unapređenja lovišta Šibensko-kninske županije kao sastavnice Hrvatskog lovstva – zaključio
je nakraju Nediljko Dujić.
Kasnije su uslijedila financijsko i izvješće Nadzornog odbora, te su sva jednoglasno
prihvaćena, bez ikakvih rasprava o istima. Prema dnevnom redu pristupilo se izboru novog
predsjednika LS-a Šibensko-kninske županije, a pošto je već na sjednici IO-a jednoglasno
odlučeno da se ponovno ukaže povjerenje Nediljku Dujiću, a na Skupštini nitko nije imao
drugih prijedloga, isti je jednoglasno izabran za predsjednika LS-a u slijedećem mandatu od
četiri godine.
U daljnjem tijeku Skupštine u IO su izabrani svi predsjednici udruga, a u Nadzorni odbor
izabrani su, Zlatko Kulušić, Davor Gulin i Čedo Romanić. U stegovni sud su izabrani Neven
Korica, Josip Pastuović i Božo Pulić, a u arbitražni sud Ante Baković, Ivica Rajčić i Ivica
Veldić. Za delegate u Skupštinu HLS-a jednoglasno su izabrani uz predsjednika Toni Matas i
Davor Gulin, a za likvidatora je izabran Nediljko Dujić, koji se na kraju svima zahvalio na još
jednom ukazanom povjerenju i sa uvjerenjem da ćemo kao tim slijedeći mandat odraditi jako
uspješno. Po završetku Skupštine odmah se sastao IO u novom sazivu i za zamjenika
predsjednika izabrao Juricu Vlaića, a za tajnika Josu Dujića.
Joško Erceg