Plan lovnokinoloških manifestacija Lovačkog saveza Karlovačke

Utakmica  u radu na divlju svinju - gater 19.05.2019.(nedjelja) LD „Korana“ Slunj

suci: Adriana Radočaj i Josip Vuković

IPO goniča  i ocjena eksterijera  08.09.2019. (nedjelja) LD „Srnjak“ Tounj

suci: Adriana Radočaj i Josip Vuković

 Utakmica  u radu na divlju svinju - gater 15.09.2019.(nedjelja)  LD „Medvjed“ Rakovica

suci: Adriana Radočaj  i Josip Vuković

Kup Sv. Huberta izlučno: 21.09.2019. (subota) LD „Fazan“ Tuškani

suci:  Nera Fabijanić i Juraj Sertić

IPO goniča  i ocjena eksterijera  22.09.2019. (nedjelja)   LD „Gaj“ Zvečaj

suci: Adriana Radočaj i Robert Gorišek

 IPO ptičara  i ocjena eksterijera  28.09.2019. (subota)  LD „Šljuka“ Lasinja

suci: Nera Fabijanić i Juraj Sertić

IPO goniča  i ocjena eksterijera  05.10.2019. (subota) LD  „Kuna“ Vivodina

suci: Josip Vuković i Juraj Sertić

 IPO goniča  i ocjena eksterijera  : 13.10.2019. (nedjelja)   LD „Korana“ Slunj

suci: Adriana Radočaj i Josip Vuković

 IPO goniča  i ocjena eksterijera  19.10.2019. (subota)  LU „Dubovac“ Karlovac

suci: Adriana Radočaj i Josip Vuković

Ispit u radu na krvnom tragu: 26. 10. 2019. (subota)  LD „Družac“ Bosiljevo

suci: Juraj Sertić i Josip Vuković

Sve lovnokinološke manifestacije održavaju sa početkom u 08:00 sati.

Robert Gorišek