HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ

10 000 Zagreb
Nazorova 63
Tel. 01/4834-562,
Faks 01/4876-564
e-mail: lovacki.vjesnik@hls.com.hr

Pretplata na Lovački vjesnik

- za Hrvatsku 33,18 eur/250 kn
- za Europu 50 €
- izvan Europe 100 $

Pretplatu šaljite na račun HLS-a:
PBZ žiro račun: HR8423400091100010145
poziv na broj: vaš OIB
Opis plaćanja: pretplata na Lovački vjesnik
PBZ devizni: 703000 - 006323, IBAN HR84 2340 0091 1000 1014 5 i SWIFT (BIC Code) PBZGHR2X

PRETPLATA NA DOBRU KOB

V. NAZORA 63
10 000 Zagreb
e-mail: hls@hls.com.hr
PBZ račun: HR8423400091100010145

Ime, prezime i adresa pretplatnika
Poziv na broj: 555555-vaš oib
Opis plaćanja: pretplata na Dobru kob

- za Hrvatsku 40,00 eur/301,38 kn
- za Europu 65,00 eur
- izvan Europe 115,00 $