HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ

10 000 Zagreb
Nazorova 63
Tel. 01/4834-562,
Faks 01/4876-564
e-mail: lovacki.vjesnik@hls.t-com.hr

Godišnja pretplata na Lovački vjesnik

- za Hrvatsku 250 kn
- za Europu 50 €
- izvan Europe 100 $

Pretplatu šaljite na račun HLS-a:
PBZ žiro račun: HR8423400091100010145
poziv na broj: vaš OIB
PBZ devizni: 703000 - 006323, IBAN HR84 2340 0091 1000 1014 5 i SWIFT (BIC Code) PBZGHR2X

Lovački vjesnik 2015