Radni dogovor lovoovlaštenika u Gospiću

Pašarenje se mora podvesti u zakonske okvire

U velikoj dvorani Ličko-senjske županije  u Gospiću održan je radni dogovor dvadesetak lovoovlaštenika  državnih lovišta  na čelu sa čelnicima Županijskog lovačkog saveza Milanom  Svetićem i Milom Ugarkovićem  sa novim  ličko-senjskim županom Darkom Milinovićem i pomoćnikom ministra Ministarstva poljoprivrede Ivicom Francetićem o rastućim poteškoćama oko primjene i sprovođenja  odredaba Zakona o poljoprivrednom zemljištu u ličko-senjskim lovištima.

Otprije tri godine, rečeno je na skupu, došlo je do eskalacije problema  u lovištima zbog neregularnog  pašarenja, budući stočari uzimaju sve više slobode i maha i zauzimaju „lovačke parcele „ za uzgoj stoke, napose krava,  bikova, ovaca i koza. U  tome ih potiče država odvajajući ogromna financijska sredstva. Međutim, tim i takvim pašarenjem, kako su ih shvatili i provode stočari koji su dobili koncesiju na slobodne parcele (livade i pašnjake) u državnim je lovištima ugrožena  lovna divljač,a s njom i lovno gospodarenje u ovoj županiji.

Lovci su istakli da su stočari parcele na kojima uzgajaju stoku ogradili „električnim pastirom „ i  na taj su način  značajno poremetili strukturu lovišta, prekinuvši stoljetne migracijske puteve krupne divljači, čime su ugrozili divljač  u njenom prirodnom  obitavalištu i turistički lov  kao perspektivnu  gospodarsku djelatnost.

-Mi smo zaključili ugovore o gospodarenju lovištima, složni su lovoovlaštenici, ali  ministarstvo preko svojih agencija već zakupljeno lovište daje  uz naknadu i državne poticaje stočarima, pa ispada da ne možemo zakonito gospodariti sa lovištima.

Istaknuvši  ponašanje stočara lovozakupnici su  kazali kako  oni ograđuju dijelove lovišta „električnim pastirom„, puštaju struju, da bi stoku držali na okupu, ali time remete stoljetne migracijske putove krupne divljači u njenom prirodnom obitavalištu.

Govoreći o ovom, ali  još  i drugim  poteškoćama  lovci su doista dobili punu potporu župana Milinovića  – da će- što se dijela problema koji spada u nadležnost Ličko-senjske županije, župan riješiti u idućih nekoliko dana  u dogovoru sa Hrvatskim šumama i PU Ličko-senjske županije  te da   će pozvati lovce ponovno za mjesec dana kako bi ih informirao o svemu učinjenom.

Pored  naraslog  problema pašarenja  u lovištima lovoovlaštenici su ukazali i na ilegalnu sječu šume, paljenje šume  kao i pojavu motokruzera u lovištima.

  • Ovakve i slične pojave remete mir u lovištu,tjeraju divljač, divljač bježi iz lovišta, kazao je tajnik LS Ličko-senjske županije Mile Ugarković , navodeći kako je župan Milinović promptno reagirao nakon njihove skupštine i sazvao sastanak da se problemi riješi što je moguće prije na dobrobiti hrvatskog lovstva.

Pomoćnik ministra  Ivica Francetić kazao je da se lovoovlaštenici  obrate  sa pisanim podneskom Upravi za lovstvo i šumarstvo  sa kojime će upoznati Agenciju za poljoprivredno zemljište ,ali će i oni poduzeti mjere tako što će smanjiti  pašarenjem oduzetu  površinu lovišta ili će smanjiti cijenu lovozakupa.

Okupljeni  lovoovlaštenici čestitali su novom ličko-senjskom županu Darku Milinoviću na izbornoj pobjedi i imenovanju  vjerujući da će i nadalje, kao i do sada, davati potporu lovcima u njihovim aktivnostima na dobrobiti divljači,  zaštite okoliša i ukupnog lovstva.

 

Dobra kob press