Redovna skupština LS-a Sisačko-moslavačke županije

U Domu kulture u Popovači 11. svibnja održana je redovna godišnja skupština Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije.  Skupštini su nazočila 63 zastupnika od njih 81, koliko je  i članica Saveza.

Među gostima su, pak, bili Marina Lovrić Merzel, sisačko-moslavačka županica, Josip Mišković, gradonačelnik Popovače, Božo Pinjuh, povjerenik za lov i ribolov Sisačke biskupije, kao biskupov izaslanik, Nevenko Jakopović, predsjednik LS-a Koprivničko-križevačke županije, te  Ivica Budor tajnik Hrvatskog lovačkog saveza. Skupštinu je svojim dolaskom uveličao i Mladen Markač, i sam član udruge članice Saveza.

Podržavajući rad lovaca koji djeluju na području Županije, županica Marina Lovrić Merzel pozdravila je članove Skupštine, a s posebnim zadovoljstvom i generale Mladena Markača i Dragu Matanovića.

- Svi dobronamjerni ljudi su zajedno pa tako i ovaj put na ovoj skupštini. Kao županica osam godina imam izvrsnu suradnju s lovcima i moram reći da nije bilo događanja koje je nešto značilo, a da se lovci nisu odazvali i uključili. Ono što me posebno veseli kada govorimo o djeci i sudjelovanjima na manifestacijama je šator s nekoliko tisuća preparata uređenih i pripremljenih s ljubavlju. To samo govori o tome s koliko ljubavi radite i s koliko emocije upoznajete tu djecu sa svijetom s kojim će se tek susresti. Koliko izdvajamo za potporu, ja to ne moram govoriti, vi to znate, ali nije nikad ništa nedostajalo. Kao županica ću nastojati podupirati sve ono što je dobro i plemenito, istaknula je županica Merzel, kojoj je predsjednik Saveza Vladimir Kireta predao reflektirajući prsluk s natpisom 'Naša Marina'.

Božo Pinjuh u ime biskupa Vlade Košića i svoje osobno zahvalio je na velikom doprinosu kojim su lovci podržali rad Biskupije od njezina osnutka.

- Pokazavši izniman altruizam potpomažući organizaciju Dana mladih u Sisku prošle godine, mnogi od lovaca nisu ni svjesni koliki je njihov doprinos, rekao je Pinjuh zahvalivši im i na angažmanu za osiguranje hrane za božićni ručak u kuhinji Caritasa.

Gradonačelnik Popovače Josip Mišković, i sam lovac, predstavio je i pohvalio rad udruga na području Popovače.

- Lovci su dobri ljudi koji u sebi imaju plemenitosti i dobrote, istaknuo je Mišković.

General Markač je pohvalio rad zaželjevši im još puno zajedništva da bi ostvarili što više pozitivnih rezultata.

Ivica Budor, tajnik HLS-a, osvrnuo se na aktualnu problematiku vezanu uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju, na što su lovci pripremljeni, a govorio je i o velikim štetama koje su zadesile ovaj kraj u proljetnim poplavama.

Osiguranjem spriječene veće posljedice po društva

Prema riječima Vlade Kirete, aktivnost glede kolektivnog  osiguranja lovišta od štete koju divljač počini na poljoprivrednim kulturama i štete od divljači na motornim vozilima iznimno je važna. Istaknuo je da se nada kako je i velika većina članova Skupštine i lovaca time zadovoljna, jer se tim činom uvelike pomoglo društvima da se nose s teretom šteta koju divljač čini i za koju su uvijek odgovorni lovozakupnici.

Osiguranje je i u 2012. godini, kao i godinu ranije, ugovoreno s osiguravajućom kućom Allianz, a u podmirenje ukupne premije za članice koje su ušle u program osiguranja uvelike je dobro došla odobrena donacija iz proračuna Sisačko-moslavačke županije u visini od 60 posto ukupne premije. Kireta je istaknuo kako ih je u ljetnim mjesecima protekle godine Allianz upozorio da se kod određenog broja lovozakupnika višestruko povećao broj prijavljenih šteta na poljoprivrednim kulturama od divljih svinja. Savez se potom obratio Ministarstvu poljoprivrede - Upravi za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, te zatražio naputak kako postupiti da se smanje iznosi za isplate šteta, već tada razmišljajući da, ako se nastavi s trendom na koji se upozorilo, ubuduće ili nitko neće osigurati ili će premiju biti gotovo  nemoguće podmiriti, a što se djelomično i dogodilo ove godine. Ove je godine Savez osiguran kod Triglav osiguranja

Vrhunska kvaliteta lovne kinologije

Rad  Povjerenstava LS-a Sisačko moslavačke županije za lovnu kinologiju organiziralo je ispite prirođenih osobina za krvosljednike, terijere, jamare, goniče i ptičare te ligu Sv. Hubert u pet kola i ligu gater također u pet kola. Kinološka natjecanja održavala su se u lovištima cijele Županije.

Najbolje plasirani natjecatelji u kinološkim natjecanjima nastupili su na državnim natjecanjima gdje su dva puta osvojili drugo i jedanput treće mjesto. Povjerenstvo za kinologiju odradilo je  svoj posao odlično s ciljem postizanja bolje kvalitete lovne kinologije te su natjecateljima dodijeljena priznanja.

U lovnom su streljaštvu održane sve planirane manifestacije, i to: Liga-natjecanje na streljanama članica, Županijsko natjecanje na streljani LD-a 'Vidra' iz Gušća, a održano je i tradicionalno Kup-natjecanje.

 Zadatak je obrazovanje budućih lovaca

Posebna aktivnost Saveza vidi se u izobrazbi lovnih kadrova, pa je Kireta naglasio: 'Svi ovdje prisutni odgovorni smo za mlade naraštaje lovaca te da im što je moguće više svojim primjerom usađujemo lovačku etiku i prenosimo lovačke običaje kako bi uspješno nastavili našu lovačku tradiciju, isto kao što su stariji naraštaji prenijeli na nas.'

Za dugogodišnji rad s mladima i doprinosa razvoju lovstva priznanja su uručena Mirku Filipanu, Ivanu Tomašu i Dragutinu Horvatu.

Pojačan rad na izobrazbi još je potrebniji jer se moglo čuti kako se članstvo smanjuje iz godine u godinu. Kireta je zahvalio i na angažmanu rogista koji svojim nastupima ostvaruju zapažene rezultate. Zahvalio je svima i na doprinosu u organizaciji 3. izložbe lovstva, koja je bila postavljena u sklopu obilježavanja Dana Sisačko-moslavačke županije. Ujedno je najavio ovogodišnju izložbu koja se održava u Kutini te pozvao sve da taj događaj svojim angažmanom dignu na još višu razinu.

Tekst: Ivica Stanko