PRIJAVA ŠTETE U SLUČAJU NALETA VOZILOM NA DIVLJAČ

Obrazac za prijavu štete koja je nastala kao posljedica prometnih i drugih nesreća u kojima je sudjelovala divljač nalazi se na poveznici "Obrazac za prijavu štete". Obrazac je potrebno ispuniti. Molimo slijediti  priložene upute i informacije.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE

UPUTA ZA PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA (PRIJAVE ŠTETE)

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR) - informacije