Konferencija na temu „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“

24.10.2018, Zagreb

Na zagrebačkom velesajmu u sklopu sajma „Dani lova i ribolova“ 18. i 19. listopada održavala se druga aktivnost Erasmus+ projekta kojem je nositelj Hrvatski lovački savez. Nakon uspješno provedene prve aktivnosti ovog projekta u Općini Pisarovina, nacionalna konferencija u Zagrebu okupila je još veći broj mladih sa željom da sudjeluju u dijalogu s donositeljima odluka. Za početak podsjetimo se što je „Strukturirani dijalog“: proces konzultacija između donositelja odluka i mladih, koji osigurava da mišljenja i preporuke mladih budu jedan od ključnih doprinosa u donošenju odluka i oblikovanja politika za mlade. Obzirom na viziju Hrvatskog lovačkog saveza da kroz svoje mnogobrojno aktivno članstvo pridonese održivom razvoju ruralnih zajednica i ostanku mladih u Hrvatskoj, svoju podršku mladima pozdravnim govorom iskazali su ispred Ministarstva poljoprivrede gdin. Petar Raos i dopredsjednik HLS-a gdin. Ljubo Grgec. Ovaj pilot projekt temelj je priče kojom želimo dotaknuti svake godine jednu županiju, okupiti što više općina i gradova iz te županije i spojiti ih sa mladima iz tih općina i gradova. Cilj je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga. Time želimo potaknuti mlade i donositelje odluka na međusobnu komunikaciju, angažman na održivom razvoju svoje lokalne zajednice te dati podršku mladima i njihovoj poduzetnosti i kreativnosti.

Pozitivna povratna informacija

Primjer konstruktivne rasprave tj. debate zorno su prikazali sudionici konferencije među kojima su bili studenti Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima i učenici III. ekonomske škole u Zagrebu te su dali do znanja donositeljima odluka da mogu i žele sudjelovati u kreiranju politika za mlade na lokanoj i nacionalnoj razini. Facilitatori su moderirali raspravu te usmjeravali mlade i donositelje odluke ka što sadržajnim i kvalitetnijim prijedlozima u svojim lokalnim zajednicama. Interesantna je činjenica da su mladi u svojim projektnim prijedlozima kao jedan od primjera održivog ruralnog turizma istaknuli lov i lovni turizam.

Primjer dobre prakse

Predstavljanje primjera dobre prakse prve aktivnosti ovog projekta ispred općine Pisarovina iznio je 15 - godišnji Tomislav Škrinjarić koji je svojim izlaganjem zasigurno dotakao sudionike ove konferencije. Tomislav je predstavio ono što je zapravo i cilj ovog projekta. Strukturiranim prijedlozima na prvoj aktivnosti, ostvario je komunikaciju sa donositeljima odluka te u dogovoru sa načelnikom Općine Pisarovina radi na tome da postane predsjednik Savjeta mladih Općine Pisarovina.