Posts Tagged ‘12 novih međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja’

12 novih međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja

Tijekom 12. i 13. ožujka 2024. godine u muzeju Hrvatskog lovačkog saveza održana je izobrazba za licencu međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja pri CIC-u.