Posts Tagged ‘Hrvatska ima nova tri nacionalna prvaka i 26 međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja’

Hrvatska ima nova tri nacionalna prvaka i 26 međunarodno priznatih ocjenjivača trofeja

U Podgariću je 25. siječnja održana ocjena trofeja koje je CIC (međunarodni savjet za lovstvo i zaštitu divljači) nacionalna komisija za ocjenu trofeja i izložbe pri HLS-u ocijenila i predložila za verifikaciju CIC-u za nacionalne prvake.