Posts Tagged ‘Izborna Skupština LS-a Ličko-senjske županije’

Izborna Skupština LS-a Ličko-senjske županije

Izborna skupština Lovačkog saveza Ličko-senjske županije na svojem zasjedanju u Gospiću potvrdila je još jedan četverogodišnji mandat predsjedniku Mlanu Svetiću, kao i drugim članovima organa i tijela Skupštine.