Posts Tagged ‘Šime Mršić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede’

Šime Mršić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede

Na zatvorenom dijelu 36. sjednice Vlade održane 7. siječnja 2021. godine Šime Mršić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede. Šime Mršić je rođen u Zadru 1. studenog 1978. godine.