Posts Tagged ‘U Hrvatskom saboru traje rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o lovstvu’

U Hrvatskom saboru traje rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o lovstvu

Prijenos možete pratiti preko dostupnih kanala koje možete pronaći na: http://www.sabor.hr/prijenos-sjednice-sabora