Odgovor stožera civilne zaštite na upit o ulasku stranih lovaca u Republiku Hrvatsku

Prilikom boravka u RH dužni su se pridržavati epidemioloških uputa i preporuka koje će im biti uručene na graničnom prijelazu, a moguće ih je pročitati i na web stranicama HZJZ.

Novi broj magazina Dobra kob za lipanj

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese iznosi 200,00 kuna.

Komercijalni lov je dozvoljen uz poštivanje mjera, a stranim državljanima treba pisani poziv za lov

Nakon upućenih dopisa Stožeru civilne zaštite u svezi komercijalnog lova Stožer je poslao odgovor koji vam u cijelosti prenosimo:

Novi broj magazina Dobra kob za svibanj

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese iznosi 200,00 kuna.

Nadziranje klasične i afričke svinjske kuge u divljih svinja u lovnoj 2020./2021.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede uputilo je dopis lovoovlaštenicima i ovlaštenim veterinarskim organizacijama o nadziranju klasične i afričke svinjske kuge u divljih svinja u novoj lovnoj godini.

Dopušten je pojedinačan lov u svrhu zaštite poljoprivrednih…

Dopušten je pojedinačan lov u svrhu zaštite poljoprivrednih dobara i provođenje lovnih aktivnosti