Novi broj magazina Dobra kob za mjesec siječanj

Novi broj magazina Dobra kob za mjesec siječanj

Ministarstvo objavilo upute o provedbi Naredbi vezanih za sprječavanje Afričke svinjske kuge

Obavještavamo vas da je Ministarstvo poljoprivrede donijelo dvije naredbe s ciljem sprječavanja ulaska i širenja te ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republiku Hrvatsku, i to: Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18) i Naredbu...

Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

U Narodnim novinama broj 115 od 20. prosinca 2018. godine objavljena je Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači koju prenosimo u cijelosti, a koju možete potražiti i na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_115_2281.html

Humanitarna akcija lovaca Lovačkog saveza Zadarske županije

Lovački savez Zadarske županije u suradnji s Zadarskom županijom, Crvenim križem Zadar i Općom bolnicom Zadar organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi za sve lovce Zadarske županije.

Ministarstvo poljoprivrede stavilo na e-savjetovanje Prijedlog pravilnika Cjenik divljači

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika Cjenik divljači

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

U Narodnim novinama broj 111/2018 od 12. Prosinca objavljena je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske koja je stupila na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«