Manuel Esparrago, šef za politička pitanja FACE-a, u posjetu Hrvatskom lovačkom savezu

Predsjednik Dečak upoznao je Esparraga s radom HLS-a i njegovim značajem u razvoju hrvatskog lovstva, no zanimalo ga je i što Hrvatsku čeka nakon ulaska u EU, na primjer kakva je praksa s prenošenjem divljačine unutar zemalja članica Unije.

  • 25. ožujka 2013.
  • HLS

Novi Pravilnik o lovnom streljaštvu

U svrhu što kvalitetnije pripreme za nadolazeće razdoblje prvenstava u lovnom streljaštvu te zajednički sastanak povjerenika za lovno streljaštvo pri lovačkim savezima županija koji će se održati 21. ožujka 2013. u prostorijama Hrvatskog lovačkog saveza na čijem dnevnom redu će se naći provedba Pravilnika o lovnom streljaštvu.

  • 24. ožujka 2013.
  • HLS

Vlasnici oružja kojima je isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Građani, vlasnici oružja koji ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja prema Zakonu o oružju koji je vrijedio do 1. rujna 2007. godine i vlasnici oružja kojima je isteklo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  • 20. veljače 2013.
  • HLS

Prikupljanje i ocjena kapitalnih trofeja divljači

Pozivaju se lovci koji su stekli kapitalnu trofeju divljači u lovnoj godini 2012./2013. u zlatnoj medalji ocijenjenu od strane komisije za ocjenjivanje trofeja divljači lovoovlaštenika, a koji žele da je ocijeni Stalnonacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a pri HLS-u

  • 18. veljače 2013.
  • HLS

Okrugli stol Hrvatskog lovačkog saveza

Okrugli stol Hrvatskog lovačkog saveza na temu "Lovočuvar u službi lovišta" održat će 12.10.2012. u 12.00 sati u dvorani jedan Varaždinske sportske dvorane (Arena Varaždin). Predavač je iskusni dugogodišnji lovac Zvonimir Vnučec...

  • 04. prosinca 2012.
  • HLS