Novi broj magazina Dobra kob za kolovoz 2022.

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese iznosi 200,00 kuna.

Novi broj magazina Dobra kob za srpanj 2022.

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese iznosi 200,00 kuna.

Ispit za lovca u školi Hrvatskog lovačkog saveza iznosi 500 kuna

Pravo upisa u program osposobljavanja za lovca, ima svaka punoljetna osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima završenu osnovnu školu.

Briketirana mineralna sol

Briketirana mineralna sol pakirana po komadu teži četiri kilograma. Cijena briketirane mineralizirane soli za divljač je 5,79 kuna za kilogram plus PDV.

Ojačana suradnja HLS-a i Poljoprivrednoga fakulteta

Izaslanstvo Hrvatskog lovačkog saveza, predvođeno predsjednikom Đurom Dečakom i tajnikom Ivicom Budorom, posjetilo je 30. siječnja Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Domaćini su bili dekan prof. dr. sc. Vlado Guberac, prof. dr. sc. Tihomir Florijančić i članovi Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo.

Više od 100 novih lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja

Ispitima za lovce i lovočuvare 24. studenoga završile su obrazovne aktivnosti u Lovačkom savezu Primorsko-goranske županije za 2012. godinu. Stručni savjet za obrazovanje i kulturu primorsko-goranskog LS-a i ove je godine organizirao sve oblike obrazovanja lovačkih kadrova među kojima pripremni seminar i lovačke ispite za lovce pripravnike ...